Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce.

V roce 2005 vyvrcholilo 5-leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR. Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem (hlavní řešitel Doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO Vision 2020 zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Službu mající lékař Oční kliniky dětí a dospělých zajišťuje též POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU pro akutně vzniklé stavy (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění) jak pro děti, tak pro dospělé, v čase mimo běžné ambulantní hodiny, ve všedních dnech od 15:30 do 8:00 hod. následujícího dne, po celých 24 hod. o víkendech a o svátcích. Informace lze získat na Centrálním příjmu dospělých - tel. 224436767, nebo na Centrálním dětském příjmu 224433653 v uvedených hodinách.

Jste u nás spokojeni s péčí o vás a vaše blízké? Chcete nám pomoci?

Vážení přátelé Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol,

Poskytujeme Vám i Vašim blízkým kvalitní odborné služby na evropské úrovni. Jsme si vědomi, že i dobré služby se dají dále zkvalitňovat a zlepšovat. Pomozte nám zlepšit naše materiálně - technické vybavení!

Konto darů pro Oční kliniku dětí a dospělých v rámci FN Motol:
Číslo účtu 000035-0017937051/ 0100 konstantní symbol 0379, variabilní symbol 2158, v Komerční bance Praha 5

Finanční dary do výše Kč 5.000,- mohou být dárcem předány bez písemně uzavřené darovací smlouvy, buď
1) přímo převedeny na konto darů, nebo
2) poukázány na tento účet složenkou (předá Vám ji sestra Oční kliniky dětí a dospělých) nebo
3) složeny v hotovosti v pokladně FN Motol s udáním pro koho je příspěvek určen. Při převzetí finančního daru zaměstnanec pokladny dárci vystaví pokladní příjmový doklad, a pokud dárce chce, vyplní pro dárce formulář děkovného dopisu, který lze použít jako podklad pro snížení základu daně z příjmů. I u částky menší než 5. 000,-Kč je možné v případě přání dárce uzavřít písemnou darovací smlouvu.

Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru je vždy uzavřena mezi dárcem a stranou obdarovanou (tj. FN Motol) darovací smlouva v písemné formě, která obsahuje veškeré právní náležitosti stanovené § 628 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, v platném znění. Darovací smlouvu je oprávněn podepisovat výhradně ředitel nemocnice či jím určený zástupce. Přesný postup uzavírání darovací smlouvy je určen vnitřním předpisem nemocnice (Směrnice č. 21/2005 - Finanční a věcné dary).

Děkujeme!
přednosta kliniky MUDr. Martin Hložánek PhD., FEBO
primář MUDr. Milan Odehnal, MBA
a kolektiv lékařů a sester Oční kliniky dětí a dospělých

Umístění 

Komplement kliniky - část pro dospělé 3. patro spojka mezi uzlem A a B

Lůžkové oddělení - část pro dospělé 3. patro uzel B

Oční ambulance pro dospělé - část pro dospělé 3. patro uzel A                                                                                                     

Dětská oční ambulance - Od 25.3.2019 je Dětská oční ambulance opět přestěhována

                                           zpět do  2. patra zrekonstruované budovy dětské polikliniky !

Představení oddělení

Primář

MUDr. Milan Odehnal

Kontakt na primáře

224 432 704
Milan.Odehnal@fnmotol.cz

Další kontakty

Vrchní sestra
224 432 705
kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát
224 432 701
fax: 22443 2720
dana.faltova@lfmotol.cuni.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY