Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN MotolOční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce.

V roce 2005 vyvrcholilo 5-leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR. Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem (hlavní řešitel Doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO Vision 2020 zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Službu mající lékař Oční kliniky dětí a dospělých zajišťuje též POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU pro akutně vzniklé stavy (úrazy očí, akutní bolest očí, náhlá zhoršení vidění) jak pro děti, tak pro dospělé, v čase mimo běžné ambulantní hodiny, ve všedních dnech od 15:30 do 8:00 hod. následujícího dne, po celých 24 hod. o víkendech a o svátcích. Informace lze získat na Centrálním příjmu dospělých - tel. 224436767, nebo na Centrálním dětském příjmu 224433653 v uvedených hodinách.

Jste u nás spokojeni s péčí o vás a vaše blízké? Chcete nám pomoci?

Vážení přátelé Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol,

Poskytujeme Vám i Vašim blízkým kvalitní odborné služby na evropské úrovni. Jsme si vědomi, že i dobré služby se dají dále zkvalitňovat a zlepšovat. Pomozte nám zlepšit naše materiálně - technické vybavení!

Konto darů pro Oční kliniku dětí a dospělých v rámci FN Motol:
Číslo účtu 000035-0017937051/ 0100 konstantní symbol 0379, variabilní symbol 2158, v Komerční bance Praha 5

Finanční dary do výše Kč 5.000,- mohou být dárcem předány bez písemně uzavřené darovací smlouvy, buď
1) přímo převedeny na konto darů, nebo
2) poukázány na tento účet složenkou (předá Vám ji sestra Oční kliniky dětí a dospělých) nebo
3) složeny v hotovosti v pokladně FN Motol s udáním pro koho je příspěvek určen. Při převzetí finančního daru zaměstnanec pokladny dárci vystaví pokladní příjmový doklad, a pokud dárce chce, vyplní pro dárce formulář děkovného dopisu, který lze použít jako podklad pro snížení základu daně z příjmů. I u částky menší než 5. 000,-Kč je možné v případě přání dárce uzavřít písemnou darovací smlouvu.

Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru je vždy uzavřena mezi dárcem a stranou obdarovanou (tj. FN Motol) darovací smlouva v písemné formě, která obsahuje veškeré právní náležitosti stanovené § 628 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, v platném znění. Darovací smlouvu je oprávněn podepisovat výhradně ředitel nemocnice či jím určený zástupce. Přesný postup uzavírání darovací smlouvy je určen vnitřním předpisem nemocnice (Směrnice č. 21/2005 - Finanční a věcné dary).

Děkujeme!
přednosta kliniky MUDr. Martin Hložánek PhD., FEBO
primář MUDr. Milan Odehnal, MBA
a kolektiv lékařů a sester Oční kliniky dětí a dospělých

Umístění 

Komplement kliniky - část pro dospělé 3. patro spojka mezi uzlem A a B

Lůžkové oddělení - část pro dospělé 3. patro uzel B

Oční ambulance pro dospělé - část pro dospělé 3. patro uzel A                                                                                                     

Dětská oční ambulance - Od 25.3.2019 je Dětská oční ambulance opět přestěhována

                                           zpět do  2. patra zrekonstruované budovy dětské polikliniky !

Představení oddělení

Primář

MUDr. Milan Odehnal

Kontakt na primáře

224 432 704
Milan.Odehnal@fnmotol.cz

Další kontakty

Vrchní sestra
224 432 705
kralickova.jana@fnmotol.cz

Sekretariát
224 432 701
fax: 22443 2720
dana.faltova@lfmotol.cuni.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY