Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Kurz Dětská klinická neuropsychologie

Učební plán

 

Blok č. 1: Epilepsie v dětském věku

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Epilepsie v dětském věku, včetně epileptochirurgické léčby farmakorezistetních epilepsií, související neuropsychologická  problematika

6 (TP)

2 (TPP)

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

8.4.

dopol

Principy neuropsychologického vyšetření u epilepsie, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Jitka Venclová Žáčková

8.4.

odpol

 

Blok č. 2: Neurofyziologie vývoje a zrání CNS, celkem 8 výukových hodin

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neurofyziologie vývoje a zrání CNS, vývojové aspekty neuroanatomie, základy zobrazovacích metod u dětí, nejčastější onemocnění CNS

6 (TP)

2 (TPP)

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

9.4.

dopol

Kognitivní funkce a jejich vývojové koreláty

Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

9.4.

odpol

 

Blok č. 3: Traumata mozku a jejich následky v dětství

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Traumata mozku a jejich následky v dětství, posthypoxické stavy a cévní mozkové příhody v dětském věku, jejich neuropsychologické aspekty

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Bořivoj Petrák, CSc., MUDr. Lukáš Paulas

6.5.

dopol

Neuropsychologický přístup k dětem s poraněním mozku, diagnostika i terapie, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Jitka Venclová Žáčková, Mgr. Zuzana Kocábová

6.5.

odpol

 

 

Blok č. 4: Dětská klinická neuropsychologie a její pojetí v raném věku, celkem 8 výukových hodin

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Dětská klinická neuropsychologie a její pojetí v raném věku, specifika vyšetření v různých stádiích vývoje a zrání

6 (TP)

2 (TPP)

PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

7.5.

dopol

Neuropsychologické vyšetření v raném věku a dalších stadiích vývoje dítěte,  komunikace s rodinou

PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

7.5.

odpol

 

 

Blok č. 5: Neuroinfekce a autoimunitní onemocnění v dětském věku, poruchy spánku v dětském věku -  a jejich neuropsychologické aspekty

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neuroinfekce a autoimunitní onemocnění v dětském věku;  poruchy spánku v dětském věku a jejich neuropsychologické aspekty

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D., MUDr. Katalin Štěrbová

10.6.

dopol

Problematika  neuropsychologické diagnostiky u dětí s neuroinfekčními a autoimunitními onemocněními a poruchami spánku, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.,  Mgr. Zuzana Kocábová, Mgr. Markéta Mohaplová

10.6.

odpol

 

Blok č. 6: Neurovývojová onemocnění

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neurovývojová onemocnění,  problematika dětí s nízkou porodní váhou a dětská mozková obrna,neurokutánní syndromy a jejich neuropsychologické aspekty

6 (TP)

2 (TPP)

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.

11.6.

dopol

Neuropsychologické vyšetření a jeho podoba u neurovývojových onemocnění, rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Jitka Venclová Žáčková

11.6.

odpol

 

 

Blok č. 7: Nádorová onemocnění dětského věku postihující CNS

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Nádorová onemocnění dětského věku postihující CNS, jejich léčba a související neuropsychologická problematika; základy a specifika paliativní péče u dětí

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Ivana Perníková, MUDr. Katalin Štěrbová

9.9.

dopol

Péče o dětské pacienty s nádorovými onemocněními, rozbor kasuistik

Mgr. Jana Víchová, Mgr. Petra Vamberská, PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

9.9.

odpol

 

Blok č. 8: Nervosvalová a neurometabolická onemocnění se začátkem v dětství

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Nervosvalová a neurometabolická onemocnění se začátkem v dětství

6 (TP)

2 (TPP)

MUDr. Alena Zumrová, CSc., MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

14.10.

dopol

Neuropsychologické aspekty neurometabolických onemocnění,  rozbor kasuistik

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Zuzana Kocábová, Mgr. Venclová Žáčková

14.10.

odpol

 

Blok č. 9: Neuropsychologie v dětské psychiatrii

 

Téma:

Počet hodin:

Vyučující:

Termín:

Neuropsychologie v dětské psychiatrii, autismus a poruchy autistického spektra v neuropsychologickém přístupu, ADHD

6 (TP)

2 (TPP)

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.,

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

11.11.

dopol

Specifická neuropsychologická vyšetření u psychiatrických onemocnění v dětství, rozbor kasuistik

Mgr. Zuzana Kocábová,

Mgr. Markéta Mohaplová

11.11.

odpol

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY