Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Očkování u dětských revmatických pacientů

Revmatická onemocnění dětského věku probíhají zpravidla chronicky a představují zvýšené riziko infekčních onemocnění, které je navíc potencováno imunosupresivní léčbou. Účinnou formou ochrany proti některým infekčním nemocem je očkování. Nebylo jednoznačně prokázáno, že by očkování indukovalo rozvoj autoimunitních nemocí, ani že by zvyšovalo riziko relapsu (vzplanutí).

Děti s revmatickým onemocněním lze očkovat neživými vakcínami (tetanus, záškrt, černý kašel, parenterální polio, hemofilus, hepatitida A,C, pneumokok, meningokok, klíšťová encefalitida, cholera, tyfus, vzteklina, japonská encefalitida). Očkování může probíhat dle platného očkovacího kalendáře, bez ohledu na typ nemoci či imunosupresivní léčby. Dle platných národních doporučení lze podávat i vakcíny proti HPV (lidský papilomavirus), zvláště je toto očkování doporučováno u pacientek se SLE, které mají vyšší riziko HPV infekce.

 • Očkování pacienta na imunosupresivní léčbě
  • Kvůli očkování neživou vakcínou není nutno léčbu přerušovat
  • Očkování neživou vakcínou je vhodné provádět v době nízké aktivity onemocnění
  • U imunokompromitovaných pacientů je doporučeno pravidelné roční očkování proti chřipce inaktivovanou vakcínou
  • Specifická doporučení jsou u pacientů na léčbě rituximabem a jinými B-deplečními léky
  • Odpověď na vakcíny je obvykle dostatečná, s výjimkou pacientů na vysokých dávkách kortikosteroidů a na rituximabu, u těchto pacientů je doporučeno po očkování kontrolovat hladinu specifických protilátek, u pacientů na léčbě anti TNF je to na zvážení ošetřujícího lékaře
  • Methotrexát redukuje odpověď na pneumokokové polysacharidové vakcíny, u těchto pacientů je doporučeno měřit hladinu protilátek po očkování

Očkování živými vakcínami (BCG, MMR – spalničky, příušnice, zarděnky, perorální rotaviry, perorální polio, VZV, žlutá zimnice) není vhodné u pacientů na významné imunosupresivní léčbě, podání booster dávky živých vakcín může být zváženo podle individuálního rizika

 • Přeočkování booster dávkou VZV, MMR, žlutá zimnice je možné u pacientů na nízké dávce kortikosteroidů nebo MTX (< 15mg/m2)

Definice imunosupresivní léčby, která vede k významné imunosupresi a vyžaduje omezení podávání živých vakcín:

Pokud pacient užívá/ užíval v posledních 3 měsících:

 • Intravenózní methylprednisolon, cyklofosfamid nebo biologické léky
 • Mykofenolát mofetil
 • Perorální cyklofosfamid (0,5-2 mg/kg/den)
 • Cyklosporin 2,5-3 mg/kg/d
 • Azathioprin 1-3 mg/kg/d
 • Methotrexat 15 mg/m2/ týden, > 0,4 mg/kg/d
 • Sulfasalazin 40 mg/kg/d nebo 2g/d
 • Leflunomid  0,25-0,5 mg/kg/d
 • 6-merkaptopurin 1,5 mg/kg/d
 • Vysokodávkované kortikosteroidy ≥2mg/kg/d, ≥20 mg/d, ≥ 2 týdny
 • Nebo kombinace těchto léků s jinými imunosupresivními léky

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY