Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení sociální

Sociální práce ve Fakultní nemocnici v Motole vznikala v 50. a 60. letech minulého století na základě metodického opatření Věstníku ministerstva zdravotnictví. V té době sociální službu pro dospělé pacienty Městské nemocnice v Motole vykonávaly dvě sociální pracovnice: Ing. Peksová a paní Beňová. Sloučením Dětské fakultní nemocnice v Motole a Městské nemocnice v Motole začalo vznikat i samostatné sociální oddělní pod vedením Ing. Peksové. Tak jak se rozšiřovala FN Motol, rozšiřovala se i činnost sociálního oddělení. V r. 1982 na tomto oddělení vykonávala řídící činnost paní Jitka Sklenářová, která zde působila ve funkci vedoucí až do r. 2005. Za dobu jejího působení se začala sociální práce rozvíjet jako specifická odborná činnost, nedílná a nezbytná součást léčebného a ošetřovatelského procesu. Byly tak dány základy pro vznik koncepce sociální práce v této nemocnici. Od roku 2005 do roku 2011 funkci vedoucí sociálního oddělení zastávala Mgr. Věra Marková. Náročnou sociální práci dokázala velmi dobře metodicky uchopit. Zvláště významné bylo zajištění sociálního konsilia na základě žádankového systému, což spolu s vypracováním směrnice upravující postupy pro výkon sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení přineslo tolik potřebné strukturování sociální práce v nemocnici. Další přínos Mgr. Markové spočívá ve statistickém zpracování činnosti sociálních pracovníků, které se stalo předlohou pro ostatní nemocnice. Mgr. Marková rovněž zorganizovala konferenci s mezinárodní účastí, na níž byl m.j. prezentován model sociální práce ve zdravotnictví v Rakousku a v České republice.

V současnosti na našem oddělení zabezpečují sociální péči potřebným pacientům vysoce školení a odborně erudovaní zdravotně sociální pracovníci uvedení v Registru zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci odborně způsobilí k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

Zdravotně sociální pracovníci vedou odborné praxe studentů, spolupracují se školami a vzdělávacími institucemi zdravotně sociálního a sociálně právního zaměření registrovanými v Asociaci vzdělavatelů sociální práce. V rámci České asociace sester – sekce zdravotně sociální – se aktivně podílí na výzkumných projektech, vzdělávacích programech a iniciují změny v legislativě ve prospěch pacientů s chronickým onemocněním.

 

Vedoucí

Mgr. Jana Vargová

Kontakt na vedoucí

224 431 170
jana.vargova@fnmotol.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY