Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Kritéria pro vyžádání sociální péče

Sociální pracovníci FN Motol na vyžádání lékaře nebo sestry zajišťují nebo zprostředkovávají pomoc pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, individuálně podle jejich konkrétní potřeby:

I. U dospělých pacientů zejména:

 • není-li pacient schopen vykonávat aktivity běžného denního života a rodina není schopna péči plně zajistit, např. stravování, pohyb, hygiena, oblékání, aj.
 • je-li pacient osamělý, není orientován místem, časem, osobou
 • je-li pacient osamělý, bez klíčů od bytu, bez oblečení či bez příjmů
 • je-li pacient bez bydliště
 • vyžaduje-li pacientův zdravotní stav další následnou péči v LDN či v jiném zařízení
 • vyžaduje-li následnou zdravotně sociální péči
 • je-li podezření na týrání (zejména žen a seniorů)
 • onemocnění s dlouhodobými následky (indikace lékaře)
 • informace o dávkách státní sociální podpory a dávkách státní sociální péče
 • informace o příspěvku na péči
 • informace o výhodách vyplývající z průkazů mimořádných výhod I. – III. st.

II. U pacientů – dětí pokud je podezření na problémy v rodině, zejména:

 • je-li matka nezletilá
 • je-li podezření na zneužívání alkoholu a jiných návykových látek (ve spolupráci s lékařem)
 • je-li podezření, že dítě je zanedbané, sexuálně zneužívané, týrané (ve spolupráci s lékařem)
 • jedná-li se o dítě, které je přijato z dětského domova či z jiného azylového zařízení
 • je-li podezření na šikanu ve škole či mezi vrstevníky (ve spolupráci s multidisciplinárním týmem – lékařem, psychologem…)
 • je-li podezření na ohrožení výchovy a vývoje dítěte (opět je nutná spolupráce s odborníky z jiných profesí)
 • vyskytnou-li se úrazy nejasné etiologie, obtížně vysvětlitelné (ve spolupráci s lékařem)
 • je-li prokázané zanedbání péče o dítě, včetně výskytu syndromu CAN (ve spolupráci s lékařem, psychologem)
 • jedná–li se o dítě, které je vážně nemocné a vyžaduje zvláštní nebo náročnou péči (ve spolupráci s lékařem)
 • není-li dostatečně zaručena odpovídající péče o dítě z důvodů nedostatečného či nevhodného bytového zázemí
 • matka, která po narození dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení
 • informace o dávkách státní sociální podpory a dávkách státní sociální péče
 • informace o příspěvku na péči
 • informace o výhodách vyplývající z průkazů mimořádných výhod I. – III. st.

Sociální práce ve FN v Motole je řízena těmito předpisy a zákony, zejména:

 • Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY