Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum následné péče - LDN

Sociální pracovnice v Centru následné péče - LDN (dále jen CNP)  přebírají do sociální péče všechny hospitalizované pacienty. Ve spolupráci s multidisciplinárním týmem a rodinou, svojí činností doplňují léčebně preventivní péči. Edukují pacienty, rodinné příslušníky a ostatní blízké osoby nemocného o možnostech aktuální pomoci a získávají je k aktivní spolupráci při řešení sociálních potřeb pacienta.

U pacientů osamělých zajišťují společenské a ekonomické záležitosti během hospitalizace, v úzké spolupráci s úřady a ostatními institucemi, které by běžnému pacientovi zajišťovala rodina. Pomáhají také řešit situaci těch pacientů, které se nemohou vrátit do svého přirozeného prostředí. Poskytují poradenství, pomoc a podporu při zajišťování podání žádostí do pobytových zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domovy pro seniory se zvláštním režimem).

Velký důraz je kladen na spolupráci s rodinami, aby nedocházelo k přebírání prvotní odpovědnosti v řešení sociální situace u nemocného. 

Situace pacientů čekajících na umístění do domova pro seniory je velmi komplikovaná. Čekací doby jsou neúměrně dlouhé, vzhledem k nedostatku lůžek sociálních zařízení. Na tuto situaci klientů s potřebou dlouhodobé péče se snaží reagovat nová legislativa zajištěním dostupnosti nových forem služeb, nicméně není schopna reagovat dostatečně pružně. Z tohoto důvodu je vhodná včasná aktivita rodin a příbuzných v řešení budoucí situace, již v začátku hospitalizace v CNP. 

Dlouholeté zkušenosti ukazují, že zajišťování záležitostí pacientů je stále komplikovanější a náročnější,  vyžaduje stále více času a úsilí pracovníků sociálního oddělení. 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY