Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

Sociální práce ve Fakultní nemocnici v Motole vznikala v 50. a 60. letech minulého století na základě metodického opatření Věstníku ministerstva zdravotnictví. V té době sociální službu pro dospělé pacienty Městské nemocnice v Motole vykonávaly dvě sociální pracovnice: p. Ing. Peksová a p. Beňová. Sloučením Dětské fakultní nemocnice v Motole a Městské nemocnice v Motole začalo vznikat i samostatné sociální oddělní pod vedením p. Ing. Peksové. Tak, jak se rozšiřovala FN Motol, rozšiřovala se i činnost sociálního oddělení. V r. 1982 na Sociálním oddělení ve FN v Motole vykonávala řídící činnost pí Jitka Sklenářová, která zde působila ve funkci vedoucí až do r. 2005. Za dobu jejího působení se začala sociální práce rozvíjet jako specifická odborná činnost, nedílná a nezbytná součást léčebného a ošetřovatelského procesu. Byly tak dány základy pro vznik koncepce v této nemocnici.

V současnosti na našem oddělení zabezpečují sociální péči potřebným pacientům vysoce školení a odborně erudovaní zdravotně sociální pracovníci uvedení v Registru zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci odborně způsobilí k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

Ve FN v Motole je nedílnou součástí sociální práce supervize; přispívá k systematickému rozvoji vlastních odborných kompetencí.

Zdravotně sociální pracovníci vedou odborné praxe studentů, spolupracují se školami a vzdělávacími institucemi zdravotně sociálního a sociálně právního zaměření registrovanými v Asociaci vzdělavatelů sociální práce. V rámci České asociace sester – sekce zdravotně sociální – se aktivně podílí na výzkumných projektech, vzdělávacích programech a iniciují změny v legislativě ve prospěch pacientů s chronickým onemocněním.

Sociální péče ve FN v Motole na jednotlivých pracovištích

Sociální práce začíná okamžikem převzetí pacienta (klienta) do péče zdravotně sociálním pracovníkem. Devět sociálních pracovníků a pracovnic (včetně vedoucí) z centrálního pracoviště dochází na přidělené kliniky, zabezpečují zdravotně sociální péči pacientům na akutních lůžkách dospělé a dětské části FN Motol. Do péče přebírají pacienty, kteří jsou jim hlášeny obvykle lékařem nebo sestrou, pokud u pacienta po propuštění z nemocnice považují za vhodné zajištění sociálních či sociálně zdravotních služeb a podají pacientovi nebo jeho rodině informaci o možném poskytnutí poradenství. Ostatní pracovníci sídlí přímo na příslušných pracovištích, kde jsou v přímém kontaktu s pacienty a jsou nedílnou součástí funkčního multidisiplinárního týmu; jedná se o pracoviště LDN, Dětskou psychiatrickou kliniku a Dětskou psychiatrickou ambulanci.

Tak, jako nelze sociální práce směřovat do kódů k platbám pojišťovnami, nelze kvantitou nahrazovat kvalitu práce, která je časově i psychicky velmi náročná. Skrývají se za ní hodiny složitých jednání, složité mezilidské vztahy a následné řešení problémů našich pacientů. Mnoho jich zůstává v dlouhodobější, opakované péči sociálních pracovníků. Zabezpečení sociálních potřeb pacientů musí probíhat současně s léčebnou a ošetřovatelskou péčí. Sociální práce je prací týmovou a kvalitní sociální péči je možné zajistit jen v součinnosti s ostatními odborníky, kteří se na komplexní péči o pacienta podílejí. Délka hospitalizace pacienta a jeho následné propuštění je závislé na závažnosti onemocnění pacienta a jeho sociální situaci.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY