Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

Historie kliniky je úzce spjata s vývojem pediatrie v českých zemích a založením Dětské nemocnice v Praze. Poválečné ustavení II. ortopedické kliniky UK v roce 1945 v prostorách bývalé Dětské nemocnice resp. dětské chirurgické kliniky s ortopedickým zaměřením spadajícím pod německou universitu, zahajuje činnost samostatné ortopedické kliniky se 109 lůžky, 2 odděleními pro děti a 2 pro dospělé pod vedením prof. Hněvkovského. Vznikem fakulty dětského lékařství UK se v roce 1954 klinika stává výukovou základnou ortopedie jak pro studenty fakulty všeobecného lékařství, tak pro pediatry. Postupně je však trvale přičleněna k fakultě dětského lékařství /nyní 2. LF UK/. Po přestěhování většiny ústavů a klinik této fakulty do Motola zůstává dlouho detašovaným pracovištěm, a to již v ne zcela vyhovujících prostorách. Přesto je na pracovišti již v 70. letech, v období vedení kliniky prof. Popelkou, zahájena operativa kloubních náhrad, náhrada kolenního kloubu totální endoprotézou v roce 1978 dokonce jako první v republice. Roku 1983 konečně dochází ke stěhování do Motola, přičemž dospělá oddělení jsou dočasně zcela zrušena. Prof. Popelku ve funkci střídá prof. Kubát, je zaváděna progresivní operativa - skolióz, vrozených a systémových vad, prodlužování končetin, dětské traumatologie. Znovuotevření části pro dospělé nastává v roce 1984, opět na Karlově nám. č. p. 1. Klinika následně v září 1984 pořádá 1. ortopedický kongres ve své historii. Politické změny konce roku 1989 přivádějí na místo přednosty kliniky doc. Smetanu, který obohacuje léčebnou činnost především o rozvoj operativy dětí postižených DMO.
V roce 1995 přichází stěhování dospělé částí do provizoria dětského lůžkového monobloku v Motole a až do roku 1998 dospělá část kliniky čeká na přemístění do tzv. "Modrého pavilonu" - motolské lůžkové části pro dospělé. Od akademického roku 1999/2000 vedl kliniku prof. Tomáš Trč, kterého v říjnu 2021 ve funkci nahradil prof. Vojtěch Havlas. V současné době klinika působí v celé šíři oboru - ortopedii a traumatologii dětí i dospělých. Přetrvává celorepubliková superkonziliární činnost v rámci dětské ortopedie (vrozené a vývojové vady, nádorová onemocnění pohybového aparátu, neurologicky podmíněné deformity, skoliózy, prodlužování končetin), rozšiřuje se operativa kloubních náhrad, artroskopických výkonů, využití minimálně invazivních přístupů, počítačově navigovaných výkonů či genetické terapie (léčba pomocí růstových faktorů).

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY