Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Věda a výuka

Výzkum

EMSCI - multicentrická mezinárodní databáze

EMSCI - Establishing a multi-center basis for future therapeutic interventions in human spinal cord inj

Jedná se o multicentrickou studii, kterou připravilo a organizuje Paraplegické centrum nemocnice Balgrist v Curychu ve Švýcarsku. Hlavním řešitelem je prof. Dr. Volker Dietz. Cílem této studie je vytvořit multicentrickou databázi pro budoucí terapeutické intervence u pacientů s míšním poškozením. Do studie jsou zahrnuti pacienti po poranění páteře s míšní lézí. Jsou testováni v pravidelných časových intervalech. Jedná se o čtyři okruhy vyšetření. Jsou to neurofyziologické vyšetření, neurologické vyšetření podle ASIA,  funkční testy a test nezávislosti. Smyslem studie je standardizovat postupy při provádění těchto vyšetření a shromáždit co největší množství anonymních dat. Tyto jsou zasílána do koordinačního centra v Curychu a zahrnuta do centrální databáze.

Sponzor: Internationale Stiftung für Forschung in Paraplegie, Zürich

Na tvorbě databáze se podílí 17 center, které úzce spolupracují při realizaci prospektivních studií zaměřených na:

  • vztah mezi elektrofyziologickými, neurofyziologickými a funkčními vyšetřeními
  • prognostickou hodnotu výsledků vyšetření
  • mechanismy hojení
  • výzkum nových léčebných postupů

 

Studie NISCI

Spinální jednotka FNM je jedním z partnerů mezinárodního evropského projektu NISCI (Nogo Inhibition in Spinal Cord Injury). Cílem studie je ověřit, zda může včasná intrathekální aplikace protilátkové terapie zlepšit pohyb a kvalitu života tetraplegických pacientů po míšním traumatu. Více informací o studii:

https://nisci-2020.eu

 

Pilotní projekt Hlasového asistenta

Na spinální jednotce probíhá pilotní projekt, který se zabývá využitím hlasového asistenta s umělou inteligencí. Předmětem tohoto pilotního projektu je ověření vyzrálosti této technologie a nalezení vhodných způsobů, jak ji využít pro zvýšení kvality života pacientů s poškozením míchy v ústavní a domácí péči.

První fáze projektu byla zaměřena na využitelnost samotné technologie. Vývoj v oblasti umělé inteligence dosáhl v posledních letech značného pokroku, který spolu s miniaturizací a růstem výkonu procesorů, pokroky v oblasti samozaměřujících prostorových mikrofonů a rozvojem tzv. internetu věcí, umožnil vznik chytrých hlasových asistentů. Tato technologie je dnes cenově velmi dostupná. Navíc v mnoha ohledech dřívější asistenční technologie překonávají po uživatelské i funkční stránce.

Pacienti na spinální jednotce procházejí v počáteční fázi složitým období, kdy začínají plně pociťovat dopady ztráty soběstačnosti a návazně i sociálního odloučení. Tuto technologii zkouší pacienti s ochrnutím horních končetin (tetraplegici). Tito lidé jsou odkázáni na pomoc druhé osoby a to zpočátku téměř všichni. Možnost telefonování s rodinou a blízkými, přivolání a vzdálená komunikace se zdravotním personálem a zvýšení soběstačnosti v ovládání okolního prostředí, např. televize nebo světla, zvyšuje kvalitu života při hospitalizaci ihned od začátku.

Dalším krokem bylo navázání spolupráce s technologickými partnery a výrobci zdravotnických lůžek pro vývoj prototypu ovládání polohy zdravotního lůžka. První verze prototypu nyní pacientům s převážným ochrnutím všech čtyř končetin poskytuje vyzkoušet i možnost polohovat lůžko pomocí hlasu.

Partneři pilotního projektu:

  • Nadace pohyb bez pomoci
  • Deepview
  • Hardwario
  • Linet
  • PetMAT
  • Smíchovská střední průmyslová škola

 

SPIDI - SPInal cord Diagnostic Improvement study

Význam biomarkerů v prediktivní diagnostice u pacientů po poranění míchy

Jedná se o multicentrickou studii, kterou připravilo a organizuje Univerzitní lékařské centrum v St. Radboud v Nizozemí. Hlavním řešitelem je Hendrik Van de Meent, MD., PhD. Cílem této studie je stanovit vztah mezi hodnotami faktorů, které se po úraze mozku a míchy vyplavují do mozkomíšního moku, a rozsahem poranění míchy. Jedná se tedy o možnost předpovídat rozsah poranění bezprostředně po úraze.

 

Dysfunkce respiračního systému u pacientů s míšním poraněním

Grant NT 12381,  IGA-MZČR-2011-2015

Hlavním řešitelem studie je MUDr. Jan Šulc, CSc. Studie byla započata v roce 2010 a její konec je předpokládaný v roce 2015. Zaměřuje se na diagnostiku respiračních dysfunkcí (RD), zpřesnění hodnocení klinického stavu pacientů s míšní lézí a prevenci dlouhodobých následků RD po SCI. Metodickým postupem je opakované provádění speciálních metod funkčního vyšetření plic při zachování stávajících vyšetřovacích a rehabilitačních postupů, u jednoho pacienta se jedná celkem o 6 vyšetření během prvního roku po vzniku míšní léze. Cílem studie je výběr metod funkčního vyšetření plic umožňujících zlepšení detekce RD a predikci jejich vývoje. Cílem je také definovat specifické kombinace abnormalit plicních funkcí, které se liší podle neurologické úrovně míšní léze nebo jeho závažnosti (podle škály AIS).

 

Výuka

Pregraduální výuka

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

1. roč. NMgr. fyzioterapie – Metodické postupy při práci lékaře – spinální jednotka

3. roč. Bc. fyzioterapie – Fyzioterapie na spinální jednotce

4. roč. medici – Problematika léčebné rehabilitace na spinální jednotce

Medici angl. – Rehabilitation in patients after SCI, Rehabilitation in orthopaedic medicine

Klinické praxe studentů Bc. i NMgr. fyzioterapie

3.  lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3., 4., 5. a 6. ročník

Poranění míchy – spinální program, Poranění měkkého kolena, Rehabilitace po poranění páteře, spinální program při míšní lézi

Medici angl. – Rehabilitation after spinal trauma, spinal program in paraplegia

Postgraduální výuka

Předatestační kurz Rehabilitace v neurologii – poranění míchy

Kurz Vojtovy metody – Pacient po míšní lézi, stádia, léčba, možnosti fyzioterapie

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY