Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Přístroje v terapii pacientů

  • Pablo®

Přístroj Pablo® slouží pro robotickou a počítačovou diagnostiku a terapii ruky. Obsahuje pestrou škálu terapeutických her, prostřednictvím jichž lze posilovat svaly ruky i celé horní končetiny, trénovat koordinaci horních končetin a celkově tak zlepšovat funkci všech segmentů horních končetin. V diagnostice je možné přístroj Pablo® využít k měření svalové síly úchopu a měření rozsahu pohybů kloubů ruky. Terapie může být zaměřena také na trénink pozornosti, kognitivních a fatických funkcí.

Přístroj je možné využít v terapii subakutních i chronických pacientů

Možnosti vyšetření

Přístroj je schopen měřit izometrickou sílu úchopů, aktivní rozsah pohybu  kloubů paže a ruky.

 Možnosti využití pro terapii

Pomocí přístroje Pablo® lze nacvičovat a reedukovat aktivní funkce ruky a paže prostřednictvím různých cíleně navržených interaktivních terapeutických her. Pomocí terapeutických her lze takétrénovat kognitivní a fatické funkce.

Pro koho není terapie vhodná

Terapie není vhodná pro pacienty s ortostatickými oběhovými potížemi, nestabilními frakturami, u pacientů s těžkou osteoporozou, kožními problémy, pokud pacient není schopen aktivně spolupracovat, pokud není možné přístroj správně nastavit, při těžké spasticitě (MAS 4), u pacientů s apraxií a neglect syndromem, při bolestech, otocích, artritidě kloubů zápěstí a prstů, u pacientů s kardiostimulátorem

  • MouthMouse – Intelligent®

MouthMouse - Intelligent® je kompenzační pomůcka pro ovládání PC a notebooku jako náhrada klasické počítačové myši nebo jako vypínač pro další přístroje a zařízení. Toto zařízení umožňuje ovládání počítače v poloze vleže nebo vsedě pomocí pohybů rtů, úst a hlavy. Ústní myš je určena pro pacienty s postižením hybnosti v důsledku ochrnutí nebo ztráty horních končetin, je možné ji využít u subakutních i chronických pacientů. Zařízení lze používat jak v domácnosti, tak ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Součástí zařízení jsou vyměnitelné pouzdra ze zdravotně nezávadného materiálu, které umožňují využívání přístroje a jedné tyčinky více uživateli.

Funkce zařízení

veškeré funkce lze ovládat pomocí ústní tyčinky

funkce uchopit a přemístit objekt, například ikonu z místa na místo

pohyb kurzoru myši do všech stran, rychlost kurzoru myši je závislá na vychýlení ústní tyčinky, je ji možné nastavovat, je možné nastavit režim pro velmi citlivé ovládání kurzoru a režimy pro co nejmenší pohyby hlavou nebo ústy

 funkce klávesnice na obrazovce

 možnost využít Mód her a knihy

lze rozšířit o další funkce, např. ovládání spotřebičů, TV, DVD, bezdrátové posílání zpráv, bezdrátový zvonek a mikrofon, chytrý telefon, žaluzie, klimatizaci, apod.

Prostřednictvím ohebné konstrukce s ovládacím zařízením je možné upevnit MouthMouse® ke stolu nebo jiné desce a napolohováním dle potřeb k ústům. Přístroj komunikuje s ovládanými přístroji přes inteligentní modul, který také vyhodnocuje a analyzuje pohyby.

 

 

 

 

 


  • MOTOmed® – léčebný pohybový přístroj pro pasivní i aktivní cyklický pohyb dolních i horních končetin

 

 

 

 

 

  • Redcord® – rehabilitační pomůcka pro cvičení na závěsných lanech na základě S.E.T. konceptu.

 

  • pomůcky pro vertikalizaci, polohování, mechanické vozíky, zvedáky, overbally, nestabilní plošiny, Therabandy, Flexi-bar

 

  • přístroje pro fyzikální terapii (termoterapie, hydroterapie, fototerapie, elektroterapie), pomůcky pro dechovou rehabilitaci

 

Přístroje využívané v léčbě dekubitů

  • Přístroj a léčebný systém V.A.C.

Přístroj a léčebný systém V.A.C. (vacuum assisted closure) je nová metoda léčení problematických ran včetně defektů měkkých tkání u otevřených zlomenin. Principem je vytvoření negativního tlaku pod folií zakrývající ránu, který napomáhá průběžné drenáži intersticiální tekutiny z rány, redukuje bakteriální kolonizaci, urychluje tvorbu granulační tkáně. Tím podstatně zkracuje dobu přípravy podkladu pro definitivní zakrytí rány a celkovou dobu léčení.

  • Přístroj Misonix SonicOne

Misonix SonicOne je moderní přístroj zlepšující péči o rány. Je využíván v první fázi hojení ran - při přípravě spodiny rány.

Účinky a cíle terapie

Úspěšné odstranění odumřelé tkáně (debridement) a již nevyživované tkáně z rány je nezbytný první krok k hojení rány. SonicOne je odlišný od ostatních systémů vzhledem k usnadnění extrémně důkladného debridementu s minimálním vnímáním bolesti a vynikajícímu zachování zdravých měkkých tkání. Vestavěný nastavitelný systém výplachu umožňuje, aby byly odumřelé buňky, bakterie a zánětlivý výpotek snáze odstraněny z místa rány, jakožto důležitý element v čištění ran.

Klinické zkušenosti se SonicOne ukazují, že dochází k rychlejšímu vyčištění rány a k tzv. granulaci její spodiny, na níž může poté úspěšně pokračovat hojení. To vše s významně redukovaným krvácením a traumatizací zbývající tkáně.

Princip přístroje

SonicOne generátor převádí standardní síťové napětí na 22,5 kHz elektrický signál. Ruční část s použitím vysoce účinných piezoelektrických krystalů mění elektrický signál na mechanické vibrace. Sonda z titanové slitiny zesiluje mechanické vibrace a přenáší akustickou energii do tkáně přes přímý kontakt. Výsledné mechanické a hydrodynamické efekty způsobí disrupci odumřelé tkáně tkáně, její další fragmentaci a emulzi na spodině rány.

Využití přístroje

Design jednotlivých sond SonicOne umožňuje účinnost v různých typech tkáně. Klinické použití zahrnuje diabetické vředy dolních končetin, venozní vředy, dekubity (proleženiny) a popáleniny. Na našem oddělení je přístroj využíván zejména v léčbě dekubitů a to jak u hospitalizovaných pacientů, tak u pacientů docházejících na oddělení ambulantně.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY