Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

O pracovišti

 

Historie oddělení

V 50. až 60.letech minulého století zajišťoval předtransfuzní vyšetření i transfuzní přípravky pro pacienty motolské nemocnice krevní sklad umístěný ve staré zástavbě, v pavilonu H, později pavilonu B. Krevní sklad byl součástí interního oddělení, které v té době vedl prof.MUDr. Jonáš a později prim.MUDr.Beran.

V roce 1970 po zprovoznění dětského monobloku a následně v roce 1971 došlo ke sloučení hematologické laboratoře motolské nemocnice, krevního skladu a hematologických laboratoří I. a II.dětské kliniky a ke vzniku nového Oddělení klinické hematologie a krevní transfuze, jehož vedoucím lékařem byla do roku 1990 prim. MUDr. Sieglová a po tomto roce prim. MUDr. Petrtýlová. V rámci generelu pražského zdravotnictví byl v 80. letech připravován projekt k výstavbě samostatné transfuzní stanice s odběrovou, výrobní a laboratorní částí. Tento projekt však nebyl realizován a krevní banka musela být v roce 1997 z důvodů nárůstu laboratorních vyšetření po zprovoznění nové části nemocnice pro dospělé přestěhována do současných prostor s novým a moderním vybavením pro skladování transfuzních přípravků, laboratorními přístroji a informačním systémem s programem pro laboratorní provoz, evidenci transfuzních přípravků a odběry autologní krve.

V roce 2000 došlo k osamostatnění Oddělení krevní banky.

Charakteristiky pracoviště

Oddělení krevní banky FN v Motole je součástí sektoru společných vyšetřovacích a léčebných složek.
Oddělení odpovídá za plnění úkolů transfuzní služby ve Fakultní nemocnici v Motole a zajišťuje služby pro pacienty lůžkové a ambulantní části klinik, center a oddělení.
Pravidelně ve dvouletých intervalech absolvuje Oddělení krevní banky úspěšně kontroly Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) pro získání povolení k činnosti pro odběry krve, zpracování odběrů krve na autologní plnou krev a laboratorní kontroly podle zákona č.378/2007 Sb.

V roce 2017 absolvovalo naše pracoviště úspěšně Dozorový audit B NASKL a nadále zvyšuje kvalitu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013. V lednu 2009 získala FN Motol certifikát o udělení akreditace SAK ČR s následnou reakreditací v dalších letech a naposledy v roce 2017.
Oddělení krevní banky se každý rok velmi úspěšně zúčastňuje systému externí kontroly kvality laboratorních imunohematologických vyšetření SEKK, na jehož podkladě získává certifikáty pro základní a specializovaná imunohematologická vyšetření.
Oddělení krevní banky je akreditováno pro specializační vzdělávání v oboru Hematologie a transfuzní lékařství pro lékaře i pro nelékaře.

Oddělení krevní banky zajišťuje:

 • nákup transfuzních přípravků (erytrocyty, klinická plazma, trombocyty, granulocyty, ale také přípravky pro potřeby intrauterinních a výměnných transfuzí) pro pacienty FN Motol
 • standardizované zásoby transfuzních přípravků pro pacienty FN Motol
 • provádění rutinních imunohematologických vyšetření (předtransfuzní vyšetření - vyšetření krevní skupiny, screeningu protilátek, testů kompatibility)
 • provádění specializovaných imunohematologických vyšetření (identifikace antierytrocytárních protilátek, typování antigenů, diagnostika AIHA, eluce, autoabsorpce apod.)
 • prenatální vyšetření těhotných žen
 • diagnostiku HON (hemolytické onemocnění novorozenců)
 • spolupráce s referenční imunohematologickou laboratoří ÚHKT Praha
 • ozařování transfuzních přípravků na přístroji Gammacell 3000 ELAN
 • autologní odběry plné krve pro pacienty FN Motol a Nemocnice Na Homolce před plánovanými operacemi
 • konziliární službu v transfuzním lékařství a spolupráci s klinickými obory FN Motol při zajištění účelné hemoterapie, včetně sledování nežádoucích účinků a řešení potransfuzních reakcí
 • semináře z oboru na svém i ostatních klinických pracovištích
 • školení pro lékaře a nelékaře FN Motol v oblasti transfuzní medicíny
 • výuku studentů 2.  LF UK, ČVUT, VOŠ, SZŠ
 • postgraduální výuku pro lékaře i NZO

Cíle Oddělení krevní banky:

 • rozvoj pracoviště v souladu se současnými trendy transfuzní medicíny

 • plnění požadavků SÚKL, NASKL, JACIE a akreditačních standardů SAK ČR
 • kvalitní výuka odborné praxe
 • zlepšení vzájemné informovanosti s klinickými obory

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY