Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

O pracovišti

 

Historie oddělení

V 50. až 60.letech minulého století zajišťoval předtransfuzní vyšetření i transfuzní přípravky pro pacienty motolské nemocnice krevní sklad umístěný ve staré zástavbě, v pavilonu H, později pavilonu B. Krevní sklad byl součástí interního oddělení, které v té době vedl prof.MUDr. Jonáš a později prim.MUDr.Beran.

V roce 1970 po zprovoznění dětského monobloku a následně v roce 1971 došlo ke sloučení hematologické laboratoře motolské nemocnice, krevního skladu a hematologických laboratoří I. a II.dětské kliniky a ke vzniku nového Oddělení klinické hematologie a krevní transfuze, jehož vedoucím lékařem byla do roku 1990 prim. MUDr. Sieglová a po tomto roce prim. MUDr. Petrtýlová. V rámci generelu pražského zdravotnictví byl v 80. letech připravován projekt k výstavbě samostatné transfuzní stanice s odběrovou, výrobní a laboratorní částí. Tento projekt však nebyl realizován a krevní banka musela být v roce 1997 z důvodů nárůstu laboratorních vyšetření po zprovoznění nové části nemocnice pro dospělé přestěhována do současných prostor s novým a moderním vybavením pro skladování transfuzních přípravků, laboratorními přístroji a informačním systémem s programem pro laboratorní provoz, evidenci transfuzních přípravků a odběry autologní krve.

V roce 2000 došlo k osamostatnění Oddělení krevní banky.

Charakteristiky pracoviště

Oddělení krevní banky FN v Motole je součástí sektoru společných vyšetřovacích a léčebných složek.
Oddělení odpovídá za plnění úkolů transfuzní služby ve Fakultní nemocnici v Motole a zajišťuje služby pro pacienty lůžkové a ambulantní části klinik, center a oddělení.
Pravidelně ve dvouletých intervalech absolvuje Oddělení krevní banky úspěšně kontroly Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) pro získání povolení k činnosti pro odběry krve, zpracování odběrů krve na autologní plnou krev a laboratorní kontroly podle zákona č.378/2007 Sb.

V roce 2017 absolvovalo naše pracoviště úspěšně Dozorový audit B NASKL a nadále zvyšuje kvalitu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013. V lednu 2009 získala FN Motol certifikát o udělení akreditace SAK ČR s následnou reakreditací v dalších letech a naposledy v roce 2017.
Oddělení krevní banky se každý rok velmi úspěšně zúčastňuje systému externí kontroly kvality laboratorních imunohematologických vyšetření SEKK, na jehož podkladě získává certifikáty pro základní a specializovaná imunohematologická vyšetření.
Oddělení krevní banky je akreditováno pro specializační vzdělávání v oboru Hematologie a transfuzní lékařství pro lékaře i pro nelékaře.

Oddělení krevní banky zajišťuje:

 • nákup transfuzních přípravků (erytrocyty, klinická plazma, trombocyty, granulocyty, ale také přípravky pro potřeby intrauterinních a výměnných transfuzí) pro pacienty FN Motol
 • standardizované zásoby transfuzních přípravků pro pacienty FN Motol
 • provádění rutinních imunohematologických vyšetření (předtransfuzní vyšetření - vyšetření krevní skupiny, screeningu protilátek, testů kompatibility)
 • provádění specializovaných imunohematologických vyšetření (identifikace antierytrocytárních protilátek, typování antigenů, diagnostika AIHA, eluce, autoabsorpce apod.)
 • prenatální vyšetření těhotných žen
 • diagnostiku HON (hemolytické onemocnění novorozenců)
 • spolupráce s referenční imunohematologickou laboratoří ÚHKT Praha
 • ozařování transfuzních přípravků na přístroji Gammacell 3000 ELAN
 • autologní odběry plné krve pro pacienty FN Motol a Nemocnice Na Homolce před plánovanými operacemi
 • konziliární službu v transfuzním lékařství a spolupráci s klinickými obory FN Motol při zajištění účelné hemoterapie, včetně sledování nežádoucích účinků a řešení potransfuzních reakcí
 • semináře z oboru na svém i ostatních klinických pracovištích
 • školení pro lékaře a nelékaře FN Motol v oblasti transfuzní medicíny
 • výuku studentů 2.  LF UK, ČVUT, VOŠ, SZŠ
 • postgraduální výuku pro lékaře i NZO

Cíle Oddělení krevní banky:

 • rozvoj pracoviště v souladu se současnými trendy transfuzní medicíny

 • plnění požadavků SÚKL, NASKL, JACIE a akreditačních standardů SAK ČR
 • kvalitní výuka odborné praxe
 • zlepšení vzájemné informovanosti s klinickými obory

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY