Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Program odběrů a transplantace orgánů

Odběry orgánů a tkání

Podmínkou transplantační aktivity na národní i lokální úrovni je získání a realizace dárců, zejména pro mimorenální programy jsou zásadní zemřelí (kadaverózní) dárci.

Potenciální dárce orgánů a tkání ve FN Motol indikují především pracovníci lůžkových stanic Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), zatím výjimečně i specialisté z některých jednotek intenzivní péče. Odběry orgánů a tkání probíhají, pod vedením transplantačních koordinátorů na centrálních operačních sálech v dětské, nebo dospělé části nemocnice, vlastní odběrový region pracoviště zatím nemá. Pro program transplantace plic a program transplantace srdce u dětí TC OTTB ve spolupráci s KST koordinuje a realizuje vzdálené odběry těchto orgánů nejen na území ČR, ale i v zahraničí. Všechny odběrové a transplantační programy jsou auditovány KST v rozsahu předpisů a doporučení Evropské unie.

Národní program transplantace ledvin u dětí

Pracovníci TC OTTB se podílí na léčebném procesu - transplantace ledvin u dětí.

Program zajišťuje především Pediatrická klinika, která nemocné do programu indikuje, připravuje, zajišťuje chronickou hemodialýzu a peritoneální dialýzu, pacienty přijímá k transplantaci. Vlastní transplantace ledvin jsou prováděny na centrálních operačních sálech v dětské části nemocnice, pod vedením transplantačního chirurga, primáře OTTB, ve spolupráci s dětskými urology z Kliniky dětské chirurgie. Národní koordinace transplantací ledvin je v dikci Koordinačního pracoviště OTTB. Bezprostřední pooperační péče probíhá na dětské lůžkové stanici KARIM ve spolupráci s dětským nefrologem, po stabilizaci stavu se nemocný vrací zpět na Pediatrickou kliniku, která zajišťuje další pooperační péči i dlouhodobé sledování. Do spektra výkonů tohoto programu také patří realizace odběrů ledvin od žijících dárců a následná transplantace dětským příjemcům.

Národní program odběrů a transplantace plic

Koordinační pracoviště OTTB je plně zodpovědné také - za koordinaci odběrů plic, zejména vzdálených, které provádí odběrový team III. chirurgické kliniky. Stejně tak již při zařazení na čekací listinu plánuje a potom dle potřeby zajišťuje urgentní dopravu příjemců k transplantaci. Program transplantace plic zajišťuje především III. chirurgická klinika UK 1. LF Praha, která nemocné indikuje k transplantaci, spolu s pneumology připravuje k výkonu, odběrový tým kliniky provádí odběry plic (včetně vzdálených), vlastní transplantace probíhá na Centrálních operačních sálech, stanice III. chirurgické kliniky s kardiochirurgickým zajištěním, které zabezpečuje (včetně dostupnosti mimotělního oběhu) Klinika kardiovaskulární chirurgie. Bezprostřední pooperační péče probíhá na lůžkové stanici pro dospělé KARIM, odkud nemocné (po stabilizaci stavu) znovu přebírá III. chirurgická klinika, která zajišťuje (ve spolupráci s pneumology) i dlouhodobé sledování transplantovaných.

Transplantace srdce u dětí

Program transplantace srdce u dětí zajišťuje Dětské kardiocentrum, jehož pracovníci nemocné do programu indikují, připravují, zajišťují chronickou dlouhodobou léčbu a přijímají pacienty k transplantaci. TC FN Motol zatím nemá vlastní čekací listinu a děti, u kterých je indikovaná transplantační léčba jsou v současnosti evidováni na čekací listině IKEM Praha.

Kardiochirurgové Dětského kardiocentra zajišťují odběry srdcí a to i vzdálené pod koordinací Koordinačního pracoviště OTTB. Dětské kardiocentrum zajišťuje také vlastní transplantaci a komplexní pooperační péči včetně dlouhodobého sledování pacientů po transplantaci srdce.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY