Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Program odběru a transplantace tkání - Speciální tkáňová banka - STB85 (kód MzČR)

Našemu TZ byl Ministerstvem zdravotnictví přidělen kód STB 85 (Specializovaná tkáňová banka). Zabýváme se odběry a zpracováním kardiovaskulární tkáně, odběry a zpracováním kostní tkáně od žijících i zemřelých dárců a odběry placent pro následnou přípravu štěpů amniové membrány.

TZ pracuje na základě povolení k činnosti vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tento ústav také provádí pravidelný dohled nad činnostmi tkáňového zařízení.

TZ STB85 se při své činnosti řídí platnou legislativou, tedy zák. č. 285/2002 ve znění pozdějších předpisu (tzv. „Transplantačním zákonem“) a především zák. č. 296/2008 Sb. t. zv. Zákonem o lidských buňkách a tkáních“ ve znění novějších předpisů. Jeho činnost je tedy v souladu s Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, 2006/17/ES a 2006/86/ES. Každoročně je zveřejňována Výroční zpráva o činnosti TZ (viz Dokumenty ke stažení).

Banka kardiovaskulární tkáně

Program odběru, zpracování a transplantace kardiovaskulární tkáně (srdečních chlopní a cév) realizují převážně pracovníci TC OTTB, přestože legislativně jde o program tkáňový. Odběry srdcí a cév jsou nejčastěji provedeny v rámci multiorgánových odběrů v programu transplantace orgánů na území celé republiky v případech, kdy z nějakých důvodů nemůže být srdce dárce transplantováno jako orgán a cévy nebyly odebrány současně s orgánovými štěpy (játra, slinivka břišní, ledviny).  

Nabídku potenciálního dárce srdce nebo cév přijímá transplantační koordinátor OTTB FN Motol od služby KST, od které se v případě akceptace dozví i výsledky serologického screeningu zemřelého dárce. Transport odebraných srdcí a cév a jejich další zpracování organizuje transplantační koordinátor, akutní chirurgické zpracování zajišťují kardiovaskulární chirurgové z Kliniky kardiovaskulární chirurgie FN Motol.

Mikrobiologické vyšetření tkání během zpracování zajišťuje Ústav lékařské mikrobiologie. Kryokonzervace je prováděna v pronajatých prostorách UHKT Praha. Alokaci štěpů a jejich propuštění k použití je v kompetenci odpovědné osoby banky. Distribuci chlopenních a cévních štěpů k transplantaci zajišťují koordinátoři podle požadavků kardiovaskulárních chirurgů.

Štěpy jsou ve FN Motol dodávány na Dětské kardiocentrum a Kliniku kardiovaskulární chirurgie. Pravidelně chlopenní štěpy objednávají a transplantují kardiochirurgové jednotlivých kardiochirurgických pracovišť celé ČR. Banka kardiovaskulární tkáně je držitelem každý rok obnovovaného vývozního i dovozního povolení MZ ČR (pro všechny země WHO).

Banka muskuloskeletální tkáně

Při Transplantačním centru FN Motol vznikla v roce 2004 Banka kostní tkáně od žijících dárců, která získala pro svoji činnost oprávnění Ministerstva zdravotnictví ČR (viz historie).

V současné době je tato banka součástí TZ OTTB a má povolení SÚKL pro muskuloskeletální tkáň (kost, vazivo, chrupavka) od žijících dárců pro autologní a alogenní použití v rozsahu prováděných činností: opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování, distribuce, laboratorní vyšetřování dárců k posouzení zdravotní způsobilosti a výběru dárců. Pro muskuloskeletální tkáň od zemřelých dárců má povolení SÚKL v rozsahu následujících prováděných činností: opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování a distribuce. Hovoříme zde o těch zemřelých dárcích, kteří byli zařazeni do národního programu dárců orgánů a tkání.

Mikrobiologické vyšetření tkání během zpracování zajišťuje Ústav lékařské mikrobiologie. Testování dárců v rámci posouzení jejich zdravotní způsobilosti je prováděno Ústavem lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol nebo Pracovištěm laboratorních metod IKEM Praha.

Štěpy pro autologní použití: jedná se o autologní kostní štěpy – části kalvy, odebrané při dekompresní kraniektomii. Po odeznění edému mozku jsou pacientům implantovány provedením kranioplastiky.

Štěpy pro alogenní použití jsou ve FN Motol dodávány na I. ortopedickou kliniku 1.LF UK a FN Motol, kliniku dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol a na Kliniku spondylochirurgie 1.LF UK a FN Motol. Na základě individuálních potřeb jsou připravovány a dodávány kostní štěpy na stomatochirurgická pracoviště.

Banka ostatních tkání

Toto pracoviště je momentálně držitelem povolení SÚKL pro přípravu štěpů amniové membrány pro alogenní použití v rozsahu prováděných činností: opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování a distribuce.

Portfolium tkáňových přípravků tvoří štěpy amniové membrány mražené a sušené a amniochorionové membrány mražené a sušené.

Štěpy jsou dodávány na Oční kliniku VFN v Praze a 1. LF UK a na Oftalmologickou kliniku FN Královské Vinohrady. V přípravě je požití těchto štěpů u pacientů s dlouhodobě se nehojícími ranami.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY