Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Program odběru a transplantace tkání - Speciální tkáňová banka - STB85 (kód MzČR)

Našemu TZ byl Ministerstvem zdravotnictví přidělen kód STB 85 (Specializovaná tkáňová banka). Zabýváme se odběry a zpracováním kardiovaskulární tkáně, odběry a zpracováním kostní tkáně od žijících i zemřelých dárců a odběry placent pro následnou přípravu štěpů amniové membrány.

TZ pracuje na základě povolení k činnosti vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tento ústav také provádí pravidelný dohled nad činnostmi tkáňového zařízení.

TZ STB85 se při své činnosti řídí platnou legislativou, tedy zák. č. 285/2002 ve znění pozdějších předpisu (tzv. „Transplantačním zákonem“) a především zák. č. 296/2008 Sb. t. zv. Zákonem o lidských buňkách a tkáních“ ve znění novějších předpisů. Jeho činnost je tedy v souladu s Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, 2006/17/ES a 2006/86/ES. Každoročně je zveřejňována Výroční zpráva o činnosti TZ (viz Dokumenty ke stažení).

Banka kardiovaskulární tkáně

Program odběru, zpracování a transplantace kardiovaskulární tkáně (srdečních chlopní a cév) realizují převážně pracovníci TC OTTB, přestože legislativně jde o program tkáňový. Odběry srdcí a cév jsou nejčastěji provedeny v rámci multiorgánových odběrů v programu transplantace orgánů na území celé republiky v případech, kdy z nějakých důvodů nemůže být srdce dárce transplantováno jako orgán a cévy nebyly odebrány současně s orgánovými štěpy (játra, slinivka břišní, ledviny).  

Nabídku potenciálního dárce srdce nebo cév přijímá transplantační koordinátor OTTB FN Motol od služby KST, od které se v případě akceptace dozví i výsledky serologického screeningu zemřelého dárce. Transport odebraných srdcí a cév a jejich další zpracování organizuje transplantační koordinátor, akutní chirurgické zpracování zajišťují kardiovaskulární chirurgové z Kliniky kardiovaskulární chirurgie FN Motol.

Mikrobiologické vyšetření tkání během zpracování zajišťuje Ústav lékařské mikrobiologie. Kryokonzervace je prováděna v pronajatých prostorách UHKT Praha. Alokaci štěpů a jejich propuštění k použití je v kompetenci odpovědné osoby banky. Distribuci chlopenních a cévních štěpů k transplantaci zajišťují koordinátoři podle požadavků kardiovaskulárních chirurgů.

Štěpy jsou ve FN Motol dodávány na Dětské kardiocentrum a Kliniku kardiovaskulární chirurgie. Pravidelně chlopenní štěpy objednávají a transplantují kardiochirurgové jednotlivých kardiochirurgických pracovišť celé ČR. Banka kardiovaskulární tkáně je držitelem každý rok obnovovaného vývozního i dovozního povolení MZ ČR (pro všechny země WHO).

Banka muskuloskeletální tkáně

Při Transplantačním centru FN Motol vznikla v roce 2004 Banka kostní tkáně od žijících dárců, která získala pro svoji činnost oprávnění Ministerstva zdravotnictví ČR (viz historie).

V současné době je tato banka součástí TZ OTTB a má povolení SÚKL pro muskuloskeletální tkáň (kost, vazivo, chrupavka) od žijících dárců pro autologní a alogenní použití v rozsahu prováděných činností: opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování, distribuce, laboratorní vyšetřování dárců k posouzení zdravotní způsobilosti a výběru dárců. Pro muskuloskeletální tkáň od zemřelých dárců má povolení SÚKL v rozsahu následujících prováděných činností: opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování a distribuce. Hovoříme zde o těch zemřelých dárcích, kteří byli zařazeni do národního programu dárců orgánů a tkání.

Mikrobiologické vyšetření tkání během zpracování zajišťuje Ústav lékařské mikrobiologie. Testování dárců v rámci posouzení jejich zdravotní způsobilosti je prováděno Ústavem lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol nebo Pracovištěm laboratorních metod IKEM Praha.

Štěpy pro autologní použití: jedná se o autologní kostní štěpy – části kalvy, odebrané při dekompresní kraniektomii. Po odeznění edému mozku jsou pacientům implantovány provedením kranioplastiky.

Štěpy pro alogenní použití jsou ve FN Motol dodávány na I. ortopedickou kliniku 1.LF UK a FN Motol, kliniku dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol a na Kliniku spondylochirurgie 1.LF UK a FN Motol. Na základě individuálních potřeb jsou připravovány a dodávány kostní štěpy na stomatochirurgická pracoviště.

Banka ostatních tkání

Toto pracoviště je momentálně držitelem povolení SÚKL pro přípravu štěpů amniové membrány pro alogenní použití v rozsahu prováděných činností: opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování a distribuce.

Portfolium tkáňových přípravků tvoří štěpy amniové membrány mražené a sušené a amniochorionové membrány mražené a sušené.

Štěpy jsou dodávány na Oční kliniku VFN v Praze a 1. LF UK a na Oftalmologickou kliniku FN Královské Vinohrady. V přípravě je požití těchto štěpů u pacientů s dlouhodobě se nehojícími ranami.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY