Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

M-9712/3 INTRAVASKULÁRNÍ VELKOBUNĚČNÝ B-LYMFOM

angiotropní velkobuněčný lymfom,  angioendoteliomatóza [obs.]

DEFINICE

Agresivní extranodální velkobuněčný B-lymfom M-9680/3 šířící se výlučně v krevních cestách malého průsvitu, zvláště v CNS, kůži a plicích. Případy limitované na kůži mají poněkud lepší prognózu.

POPIS

V malých a středních cévách v průsvitu nebo subendoteliálně proliferují  blastické buňky střední a větší velikosti. Mitotická aktivita je značná. Nádor je spojen s trombotizací a proliferací endotelu a vede ke vzniku infarktů a rozsáhlých hemoragií, ve kterých je někdy obtížně prokazatelný. Méně často se nádorové elementy zastihnou extravaskulárně.

IMUNOHISTOLOGIE

Nádor je LCA+ a panB+, obvykle BCL2+, až ve třetině případů s koexpresí CD10+ CD5+; vzácně je panT+. Buňky postrádají CD11a/CD18, CD29 a CD54 (adhezivní molekuly). Přítomna může být příměs FVIIIRa-pozitivních endotelií.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA

  • Intravaskulární lokalizace odlišuje prakticky všechny jiné lymfomy M-9590/3.
  • Kohezivita buněk a imunohistologie (cytokeratin, S-100 protein, LCA) odliší karcinom M-8010/3 nebo maligní melanom M-8720/3.
  • Imunohistologicky lze odlišit též reaktivní proliferaci endotelu (např. při endokarditidě ap.) a angiomy M-9120/0 resp. M-9120/3.

ILUSTRACE

M-9712/3 Intravaskulární velkobuněčný B-lymfom.

M-9712/3 Intravaskulární velkobuněčný B-lymfom.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY