Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení radiační fyziky

Vedoucí lékař

Ing. Kamila Kulhová
tel.: 224 438 155
e-mail: kamila.kulhova@fnmotol.cz

Technická činnost:

 • drobné opravy rentgenových ZIZ a vyšetřovacího nářadí
 • řešení HW/SW problémů týkajících se ZIZ i celého zobrazovacího řetězce
 • konzultace a výpomoc servisním firmám při opravách
 • převoz/ manipulace s mobilními diagnostickými  ZIZ

 Zkoušky

 • zajištění Zkoušek provozní stálosti všech zobrazovacích modalit
  souvisejících s RTG diagnostikou
 • koordinace provádění Zkoušek dlouhodobé stability diagnostických ZIZ
 • koordinace provádění zkoušek dle zákona č. 123/2000 diagnostických ZIZ

Činnosti dohlížející osoby nad RO:

 • vedení a aktualizace související dokumentace - Povolení s nakládáním se ZIZ, Program zabezpečení jakosti, vnitřní havarijní plán, program monitorování
 • evidence všech diagnostických   ZIZ
 • koordinace osobní dozimetrie radiačních pracovníků
 • komunikace se SÚJB při řešení neshod  ( vysoká dávka pracovníka, nevyhovění ZDS....)
 • pravidelné školení radiačních pracovníků v radiační ochraně

Činnosti Radiologického fyzika:

 • stanovování MDRÚ u všech diagnostických   ZIZ a výkonů na nich prováděných
 • tvorba fyzikální části místních radiologických standardů
 • tvorba další související dokumentace - metodiky a protokoly pro zkoušky
 • konzultace RO pacientů, personálu
 • optimalizace zobrazovacího procesu / expozičních nastavení u diagnostických   ZIZ
 • vyhodnocování dávkových parametrů pacientů z diagnostického
 • vyšetření pro účely SÚJB/ SÚRO /IAEA
 • proměřování dávkových parametrů diagnostických   ZIZ

Výuka:

 • zajišťování  praxí studentů ČVUT - FJFI,FBMI, FEL
 • specializační kurzy v RO v rámci FN Motol pro lékaře, nelékaře a ostatní zdravotnické pracovníky
 • zajišťování  mezinárodní praxí  v rámci IAEA (International Atomic Energy Agency, Mezinárovní agentura pro atomovou energii)

Ostatní:

 • archivace dokumentů o rentgenových ZIZ (protokoly o zkouškách)
 • archivace dokumentů o obdržených dávkách pracovníků
 • archivace dokumentů  o interních / externích auditech

Externí spolupráce:

 • v rámci ČR : SÚJB, SÚRO, ČVUT
 • mezinárodní: IAEA (International Atomic Energy Agency, Mezinárovní agentura pro atomovou energii)

 

V průběhu roku KZM pracovala na vytvoření MRS  jako řízené dokumentace ke všem ZIZ. V závěru roku 2011 se KZM úspěšně zapojila do akreditačního řízení celé Fakultní nemocnice v Motole.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY