Finanční dar od společnosti ATALIAN CZ s.r.o.

28.12.2020

Představitelé společnosti ATALIAN CZ s.r.o. předali dne 11.12.2020 Klinice dětské hematologie a onkologie finanční dar, který bude využit pro potřeby pacientů kliniky.

Sbírka Policie ČR

27.11.2020

pprap. Petra Deklevová - Policie odd. Praha 4 - zorganizovala sbírku pro naši kliniku

Mezinárodní léčebné studie na klinice v roce 2020

24.11.2020

Klinika byla v listopadu 2020 přijata do mezinárodního konsorcia ITCC center realizujících inovativní léčbu rezistentních a relabujících nádorových onemocnění u dětí.

Transplantace kostní dřeně a co o ní možná nevíte

1.10.2020

Kostní dřeň je rosolovitá tkáň v dutinách kostí, ve které se tvoří všechny druhy krvinek — bílé, červené i krevní destičky.

Den dětské onkologie 2020

1.10.2020

MUDr. Lucie Hrdličková: „Přijďte s námi poděkovat dárcům kostní dřeně. Stovky dětí by se bez nich dnes nesmály.