Jak můžete pomoci klinice?

Finanční pomoc


Informace pro dárce:
Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Finanční dar můžete poskytnout převodem z účtu, platbou poštovní poukázkou, nebo platbou v hotovosti. V případě zájmu poskytnout finanční či věcný dar Klinice dětské hematologie a onkologie kontaktujte sekretariát kliniky, zašleme vám vzor darovací smlouvy a zodpovíme další případné dotazy. 

Sekretariát:
Iva Růžičková, tel. 22443-6401, E-mail: iva.ruzickova@fnmotol.cz
Věra Koutchera, tel. 22443-6402, E-mail: vera.koutchera@fnmotol.cz

Číslo účtu FN Motol, vedeného u České národní banky, pro poskytnutí finančního příspěvku: 50008-17937051/0710

variabilní symbol: 0001

Vedení kliniky srdečně děkuje všem dárcům za finanční příspěvky i věcné dary.

 

Nadace DOBRÝ ANDĚL

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně. U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR, rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě a rodina se vlivem onemocnění ocitla ve finanční tísni. 

 

 

Pomoc dobrovolníků

Dobrovolnictví ve FN Motol

Fakultní nemocnice Motol má své vlastní Dobrovolnické centrum. Pokud máte zájem pomoci touto formou - volnočasové aktivity pro děti na klinice, kontaktujte tým dobrovolnického centra, nebo náš psychosociální tým.

 

Zapojení do dobročinných spolků

Na klinice existuje několik neziskových organizací, které dlouhodobě podporují pacienty a jejich rodiny během léčby i po jejím skončení a dále připravují různé rekondiční pobyty pro vyléčené děti, nebo informační kampaně pro podporu a osvětu léčby pacientů s onkologickým onemocněním, nebo onemocněním krvetvorby.

Seznam těchto spolků najdete také v zápatí stránek (šedá loga, vč. dalších organizací, působících mimo kliniku).

  • Donor, z.s. - spolek pro podporu pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby
  • Haima CZ, z.s. - spolek pro podporu pacientů KDHO a jejich rodin
  • Hemojunior - spolek pro podporu dětských pacientů s hemofilií