Dobrý Anděl

Dobrý Anděl je humanitární systém občanské pomoci, který pravidelnými měsíčními příspěvky pomáhá rodinám s dětmi, kde otec, matka, a nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně.
Dobrý Anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, relativně malými pravidelnými měsíčními částkami, každý měsíc výrazně finančně pomáhat až tisícovkám nemocných.

Webové stránky projektu Dobrý Anděl, na kterých najdete další informace, včetně přihlášky pro dárce:
www.dobryandel.cz

 Doporučující dopis projektu „Dobrý Anděl"

Každý rok v České republice onemocní několik set dětí a dospívajících zhoubným nádorem. Šanci na vyléčení moderními léčebnými postupy - operací, chemoterapií, zářením - má 80% z nich. Daň, kterou malí pacienti a jejich rodiny platí za velmi dobré léčebné výsledky není malá - léčba probíhá v specializovaných centrech, většinou daleko od domova, trvá měsíce i roky, dítě a jeho rodiče cestují mezi lůžkovým oddělením, ambulancí, domovem. Děti jsou vytrženy z kolektivu spolužáků a přátel, jeden z rodičů musí většinou přerušit práci, druhý rodič musí zabezpečit zvýšené finanční nároky rodiny. Rodiče také nesmí zapomínat na péči o zdravé sourozence nemocného dítěte. To vše v dlouhotrvající nejistotě, podaří-li se nemoc vyléčit. Nádory mají vlastnost se vracet. Relaps nemoci znamená další, ještě větší nejistotu. Stoupá riziko pozdních následků léčby. Rodina tak žije v dlouhodobém stresu a nejistotě, snadno se dostane do finančních problémů. Pomoc a pochopení jiných lidí je pro rodinu darem, který jim pomůže nelehkou životní situaci zvládnout. Projekt „Dobrý Anděl" zprostředkuje tuto pomoc potřebným. Je to vynikající myšlenka, jejíž realizaci přeji úspěch.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze