Dětská hematoonkologie v ČR dnes

V České republice existuje osm specializovaných pracovišť pro péči o děti se zhoubným onemocněním.

Děti s diagnózou akutní lymfoblastické leukémie se léčí u nás v Praze, v Brně, v Olomouci, v Plzni, v Ostravě, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem.

O dětské pacienty se zhoubným nádorem pečuje naše motolská klinika a Klinika dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno.

Soustředění onkologické léčby do specializovaných center (tzv. centralizace léčby) zaručuje pacientům přístup zkušených odborníků. Zdravotníci těchto pracovišť jsou plně seznámeni nejen se standardním průběhem onkologické terapie jednotlivých diagnóz, ale také se všemi komplikacemi, které může léčba nádoru provázet.

Komplexní pediatricko-onkologickou péči o nemocné děti umožňuje vzájemná spolupráce jednotlivých center a jejich úzké propojení se specializovanými laboratorními a výzkumnými pracovišti v rámci Pracovní skupiny dětské hematologie (PSDH).

Pracovní skupina dětské hematologie (PSDH) sjednotila onkologickou léčbu v dětském věku v návaznosti na celosvětové trendy v oboru dětské hematoonkologie a zdokonalila péči o dětské pacienty v ČR na úroveň celoevropských standardů.

Spolupráci jednotlivých pracovišť pro léčbu dětských nádorů koordinuje Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti (POS ČOS),