Ambulance

Ambulantní část kliniky zahrnuje několik ambulancí pro nově příchozí, děti v aktuálně probíhající léčbě a pro dlouhodobě sledované pacienty.

Ambulanci navštěvují děti, jejichž zdravotní stav umožňuje pravidelné ambulantní kontroly a nevyžaduje hospitalizaci.

Součástí ambulantního sledování je i péče o pacienty, kteří úspěšně ukončili léčbu a u nichž pravidelné kontroly umožní včasný záchyt případného relapsu onemocnění (tzv. dispenzarizace).

V ambulantní péči vedeme také děti několik let po ukončení onkologické léčby, u nichž sledujeme možné pozdní následky terapie.

Součástí našeho pracoviště je rovněž specializovaná ambulance pro děti po transplantaci kostní dřeně, ambulance pro pacienty s hemangiomem, neuroonkologická ambulance, ambulance pro pacienty s hemofilií a s neonkologickými krevními nemocemi.

Ambulance jsou přístupné výtahy od dětského příjmu nebo od vchodu do dětské části FN Motol - nacházejí se v 5. patře, uzel E

 • Objednání jednotlivých pacientů k vyšetření v některé z ambulancí je nutné provést telefonicky na níže uvedených telefonních číslech
 • Objednávání pacientů k prvnímu vyšetření je možné s doporučením praktického, nebo jiného odborného lékaře.
 • Není možné objednávat pacienty na určitou hodinu a to především vzhledem k nutnosti vstupního laboratorního vyšetření.
 • Objednávání jednotlivých pacientů koordinují lékaři a sestry jednotlivých ambulancí z důvodu nutnosti řady specializovaných vyšetření a výkonů, které je nutno řešit individuálně.
 • Pořadí pacientů určuje lékař - rozhoduje zpravidla čas zpracování laboratorních vzorků, zdravotní stav, případně dostupnost ordinované chemoterapie a krevních derivátů.

Objednání - ambulance

 • Hematologie - všeobecná ambulance - tel. 22443 6464 - pondělí až pátek, pouze v době 10.30 - 12.00 a 13.00 - 14.30
 • Onkologie - objednání kontroly dispenzární ambulance - sestra Bašeová - tel. 22443 6444 - úterý 7.00 - 8.00 hod, středa 7.00 - 8.00 hod, čtvrtek 7.00 - 8.00 hod.
 • Onkologie - hemangiomy - objednání - staniční sestra Nováková - tel. 22443 6586 - pondělí 14.00 - 15.00 hod., úterý 14.00 - 15.00 hod., čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.
 • Akutní komplikace pacienta kdykoliv - tel. 22443 6445, - 6444, - 6448 v době 7.00 - 15.30, od 15.30 - lůžková část - 22443 6425 nebo 22443 6431
 • Objednání i konzultace pacientů, sledovaných na onkologii, jsou možné i emailem: vysetreni.kdho@fnmotol.cz

 

 

 

Typ ambulance Lékaři

Ambulance hematologie - všeobecná

 • vstupní vyšetření nově příchozích pacientů

 • ambulantní péče o dlouhodobě sledované pacienty po hematologické léčbě (dispenzarizace)

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6464

 • objednávání pacientů telefonicky: +420-22443-6464 - pondělí až pátek, pouze v době 9:30 – 12:00

 • MUDr. Ivana Hadačová

Ambulance onkologie - všeobecná

 • vstupní vyšetření nově příchozích pacientů

 • ambulantní péče o děti v aktuálně probíhající onkologické léčbě

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6445

Hematologický stacionář

 • ambulantní péče o děti v aktuálně probíhající hematologické léčbě

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6538, 

Ambulance hematologie - transplantace

 • ambulantní péče o děti po transplantaci kostní dřeně

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6537

Ambulance hematologie - krvácivé choroby

 • péče o děti s hemofilií a jinými typy krvácivých chorob

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6537

Ambulance onkologie - následná péče

 • dispenzární péče o pacienty po onkologické léčbě

 • ambulance pozdních následků

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6444

Ambulance onkologie – hemangiomy

 • péče o pacienty s hemangiomem (1x měsíčně, pátek)

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6586

Léčebná/dispenzární ambulance onkologie

 • péče o pacienty s Hodgkinovým lymfomem

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

Ambulance neuroonkologie

 • péče o pacienty s onkologickým onemocněním mozku a míchy

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika