Vznik a vývoj oboru

Současná podoba oboru dětské hematologie a onkologie v naší zemi se formovala několik desetiletí.

DĚTSKÁ HEMATOLOGIE

Poruchami krvetvorby u dětí se původně zabýval obor dětského lékařství, a to už od dob skončení 2. světové války. Zakladatelem moderní české dětské hematologie je prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc., který koncem 50. let publikoval spolu s autory Janelem a Miterou první učebnici o poruchách krvetvorby v dětském věku. Roku 1985 prof. Hrodek inicioval založení Pracovní skupiny dětské hematologie (PSDH) za účelem centralizace péče do specializovaných pracovišť a doporučil vedení léčby dětí s leukémií podle německých protokolů BFM. Aktualizovaná schémata BFM protokolů jsou na našem pracovišti dodržována dodnes.

 

DĚTSKÁ ONKOLOGIE

Dětem se zhoubným nádorem se v polovině 60. let minulého století v tehdejším Československu začal věnovat prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. V roce 1974 se mu podařilo vybudovat samostatnou Stanici dětské onkologie. Následně vzniklo Oddělení dětské onkologie (1976), jehož se stal prof. Koutecký primářem. V Československu první rozsáhlou monografii o dětských nádorech publikoval prof. Koutecký v roce 1978. První samostatná Klinika dětské onkologie v Československu vznikla 1. června roku 1983 ve Fakultní nemocnici Motol, kde sídlí největší pracoviště pro léčbu dětských malignit v ČR dodnes.