Naši vědci

Nezastupitelný význam v odborné péči o naše pacienty má vědecká a výzkumná činnost našeho laboratorního centra.

 

Laboratorní práce naší kliniky zahrnuje především

  • stanovení diagnózy leukémie a některých typů nádorů na molekulárně-biologické úrovni
  • hodnocení znaků nádorových buněk a následné zařazení pacienta do příslušného léčebného schématu např. u neuroblastomu, Ewingova sarkomu a některých typů mozkových nádorů
  • průběžné sledování léčebné odpovědi v závislosti na změnách nádorových buněk u pacienta v akutní léčbě
  • hodnocení prognostických znaků nemoci důležité pro její další vývoj
  • dlouhodobé sledování pacientů po úspěšné léčbě akutní leukémie s cílem včasného záchytu relapsu
  • výzkum v oblasti dětských leukémií a nádorů za účelem zdokonalení diagnostiky a léčby v dětské hematoonkologii

 

Laboratorní centrum

Laboratoře naší kliniky se věnují specializované diagnostice dětských leukémií (Laboratoř molekulární biologie a Laboratoř průtokové cytometrie) a diagnostice některých zhoubných nádorů na molekulárně genetické úrovni (Laboratoř biologie solidních nádorů).

Naše laboratorní centrum spolupracuje s dalšími evropskými centry dětské hematologie a onkologie.

Výsledky našeho výzkumu pravidelně publikujeme v tuzemském i zahraničním odborném tisku.


prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

vedoucí laboratorního centra a laboratoře molekulární genetiky

tel.: +420-22443-6580

E-mail: jan.trka@lfmotol.cuni.cz


prof. MUDr. Ondřej Hušák, Ph.D.

vedoucí laboratoře CLIP-cytometrie

tel.: +420-22443-6477

E-mail: ondrej.hrusak@lfmotol.cuni.cz

prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

vedoucí laboratoře solidních nádorů, školský zástupce kliniky

tel.: +420-22443-6492

E-mail: tomas.eckschlager@fnmotol.cz


prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

CLIP-cytometrie

E-mail: tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz


prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

CLIP

E-mail: jan.zuna@lfmotol.cuni.cz


MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

CLIP-cytometrie

tel.: +420-22443-6477

E-mail: ester.mejstrikova@lfmotol.cuni.cz

doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

CLIP

E-mail: eva.fronkova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D.

CLIP

E-mail: marketa.zaliova@lfmotol.cuni.cz

RNDr. Júlia Starková, Ph.D.

CLIP

E-mail: julia.starkova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Martina Vášková, Ph.D.

CLIP-cytometrie

E-mail: martina.vaskova@lfmotol.cuni.cz


MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Výzkum výskytu a vlivů virových infekcí

E-mail: petr.hubacek@fnmotol.cz