Psychosociální tým

Psychologická a terapeutická péče o pacienty a jejich rodiče

Onkologická diagnóza a protinádorová léčba představuje zátěž a mnoho životních změn nejen pro pacienta samotného, ale pro celou jeho rodinu. Proto je psychosociální péče na klinice zaměřena na všestrannou podporu rodin. Hlavním cílem je pomoc při adaptaci na nově vzniklou situaci, následné psychologické provázení léčbou a podpora při vyrovnávání se se všemi změnami, které léčba vnáší do života pacientů.

Péči zajišťuje tým odborníků úseku psychosociální péče se specializovaným zaměřením


PhDr. Marie Choniawková

psychosociální a pedagogické poradenství

tel.: +420-22443-6531

E-mail: marie.choniawkova@fnmotol.cz


Marian Pavlíček, DiS.

herní terapeut

tel.: +420-22443-6423

E-mail: marian.pavlicek@fnmotol.cz


PhDr. Věra Reichlová

psycholog

tel.: +420-777-650-600

E-mail: vera.reichlova@fnmotol.cz


Mgr. Jana Víchová

psycholog

tel.: +420-22443-6410

E-mail: jana.vichova@fnmotol.cz