Vedení kliniky

dětská část, blok D - 5. patro


Kontakt

tel.: +420-22443-6400

fax: +420-22443-6420

E-mail: kdho@fnmotol.cz


prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

přednosta kliniky

tel.: +420-22443-6400

E-mail: jan.stary@fnmotol.cz


MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

primář pro hematologii

tel.: +420-22443-6403

E-mail: vladimir.komrska@fnmotol.cz


MUDr. Vratislav Šmelhaus

primář pro onkologii

tel.: +420-22443-6421

E-mail: vratislav.smelhaus@fnmotol.cz


Bc. Jitka Wintnerová

vrchní sestra

tel.: +420-22443-6405

E-mail: jitka.wintnerova@fnmotol.cz

 

Sekretariát kliniky

Iva Růžičková

tel. +420-22443-6401

E-mail: iva.ruzickova@fnmotol.cz

Věra Koutchera

tel. +420-22443-6402

E-mail: vera.koutchera@fnmotol.cz

 

Sekretariát laboratorního centra

Dana Čadková

nová budova dětské onkologie, 4. patro

tel. +420-22443-6404

fax: +420-22443-6417

E-mail: dana.cadkova@fnmotol.cz