Aktuality

Finanční dar od společnosti ATALIAN CZ s.r.o.

Představitelé společnosti ATALIAN CZ s.r.o. předali dne 11.12.2020 Klinice dětské hematologie a onkologie finanční dar, který bude využit pro potřeby pacientů kliniky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 28. 12. 2020 21:45:00