Aktuality

Mezinárodní léčebné studie na klinice v roce 2020

Klinika byla v listopadu 2020 přijata do mezinárodního konsorcia ITCC center realizujících inovativní léčbu rezistentních a relabujících nádorových onemocnění u dětí.

Pro pacienty s pokročilými stádii nemoci se tak otevře příležitost k zařazení do léčebných studií s novými léky. Více podrobností na www.itcc-consortium.org

Další přehled léčebných studií na Klinice dětské hematologie a onkologie v roce 2020 zde na webu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 24. 11. 2020 13:03:00