Zaměření kliniky

POSLÁNÍ

Naším posláním je věnovat nejlepší péči všem našim nemocným dětem, jejich rodinám a blízkým bez rozdílu věku, národnosti, sociálního postavení a rasové příslušnosti.

 

DIAGNOSTIKA A LÉČBA

Naše klinika provádí komplexní diagnostiku a léčbu všech typů zhoubných nádorů a zhoubného onemocnění krve. Věnujeme se péči o dětské pacienty s neonkologickou poruchou krvetvorby, s hemofilií a dalšími poruchami krevní srážlivosti.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Vedeme výuku studentů lékařských fakult, probíhá u nás příprava lékařů k atestaci. Naše klinika je školícím pracovištěm postgraduálního doktorského studia.

 

LABORATORNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Naše laboratorní centrum provádí komplexní molekulárně-genetická a cytometrická vyšetření v diagnostice dětských malignit a v identifikaci prognostických znaků nemoci. Laboratoře CLIP patří k vedoucím výzkumným pracovištím v Evropě.

 

PREZENTACE A PUBLIKACE

Pravidelně publikujeme v odborných časopisech. Přednášíme na kongresech dětské hematoonkologie, ale také na onkologických a hematologických konferencích, jakož i na sjezdech pediatrů a dětských praktických lékařů.

 

OD NÁS DĚTEM

Přímo na našem pracovišti vznikla řada iniciativ na podporu dětí léčených pro zhoubné onemocnění. Letní ia zimní tábory, prázdninové ozdravné pobyty i zábavné akce pro děti v léčbě jsou ukázkou toho, že naše klinika dbá nejen o fyzické, ale i o duševní zdraví svých pacientů.