Laboratorní a výzkumná činnost

Klinika dětské hematologie a onkologie se kromě léčby a výuky zabývá také klinickým a laboratorním výzkumem v oboru dětské hematologie a onkologie. Součástí kliniky jsou diagnostické a výzkumné laboratoře, sdružené v Laboratorním centru (LC KDHO - vedoucí prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.).