Od nás dětem

Přímo na našem pracovišti vznikla řada iniciativ na podporu dětí léčených pro zhoubné onemocnění. Letní i zimní tábory, prázdninové ozdravné pobyty i zábavné akce pro děti v léčbě jsou ukázkou toho, že naše klinika dbá nejen o fyzické, ale i o duševní zdraví svých pacientů.

 

Záměrem takových iniciativ je posílit děti v průběhu náročné onkologické léčby a napomoci jim v návratu do normálního života po jejím skončení.

Letní tábory a lyžařské výcviky pro děti po ukončené onkologické léčbě pořádá naše klinika již od roku 1990. Pobytů se účastní nejen samotní pacienti, ale také jejich sourozenci a kamarádi. Řada vedoucích na našich táborech jsou pacienti po úspěšné onkologické léčbě, kteří na rekondiční pobyty jezdili před lety v dětském věku.

Zážitkové programy po ukončení léčby a zábavná odpoledne pro hospitalizované děti organizuje pod patronací spolku Haima CZ neziskový projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT.

 

Ozdravné pobyty pro pacienty po transplantaci, krátkodobé rehabilitační pobyty a zajímavé volnočasové aktivity pořádá spolek Donor.

 

Rekondiční pobyty pro hemofiliky a další zajímavé akce pořádá spolek Hemojunior.

 

Řada aktivit pro naše dětské pacienty se koná ve spolupráci s podporujícími nadacemi a spolky: