Prezentace a publikace

Výsledky naší vědecké činnosti pravidelně prezentujeme na domácích i zahraničních konferencích a publikujeme v odborných časopisech. Přednášíme na kongresech zaměřených přímo na dětskou hematoonkologii, ale také na onkologických a hematologických konferencích, jakož i na sjezdech pediatrů a dětských praktických lékařů.