Jak to dopadne?

Ve většině případů zhoubného onemocnění v dětském věku je diagnóza léčitelná. Celkem se v současné době úspěšně vyléčí přes 80% dětských pacientů.

Úspěšnost léčby konkrétního dítěte závisí na celé řadě faktorů – typu onemocnění, stádiu nemoci, věku pacienta, odpovědi na léčbu, ad.

Po stanovení diagnózy nelze s určitostí sdělit, jak bude léčba probíhat, ani zda bude úspěšná. Statistiky se opírají o zkušenosti s léčbou předešlých pacientů a není v zájmu Vašem ani Vašeho ošetřujícího lékaře odkazovat na percentuální výsledky studií.  Jde o Vaše dítě, ne o číslo v grafu.

Můžeme Vás však ujistit, že Vašemu dítěti poskytneme komplexní odbornou péči na evropské úrovni. Uděláme vše proto, aby od nás odcházelo vyléčené a v kondici umožňující plně se zařadit do běžného života.

Léčebné výsledky naší kliniky jsou ve shodě s výsledky evropských a světových pracovišť – chcete znát blíže úspěšnost léčby dětských pacientů?