Návrat do běžného života

Návratu do běžného života se dětští pacienti a jejich rodiny obvykle nemohou dočkat od prvního dne na našem pracovišti. Po ukončení léčby je ale zapojení pacienta do běžných aktivit pozvolné. Následující řádky Vám pomohou pochopit, co vše návrat do běžného života obnáší, a proč není žádoucí jej uspěchat.

 

Z čeho se radujeme?

Po ukončení léčby přináší návrat do běžného života řadu radostných skutečností:

  • Už žádné zvracení a nechutenství
  • Méně tablet nebo žádné
  • Návrat do školky, do školy a do zájmových kroužků
  • Opětovný růst vlasů
  • Více času se svou rodinou a s kamarády
  • Vynětí katetru
  • Méně času stráveného v nemocnici

 

Proč máme po ukončení léčby smíšené pocity?

Ukončení onkologické léčby bývá pro většinu pacientů a jejich rodin spojeno nejen s radostí, ale i s obavami – co se stane, když přestaneme užívat léky? Nevadí, že nebudeme pod trvalým dozorem lékařů? Co když se nemoc vrátí? Obavy jsou zcela normální a pochopitelnou součástí návratu do běžného života.

 

Jak často budeme chodit do nemocnice?

Pravidelné dispenzární kontroly patří ke komplexní onkologické péči a dlouhodobé sledování pacienta po léčbě je velmi důležité. Kontroly na naší ambulanci se stanou běžnou součástí Vašeho života – v průběhu školního roku bude potřeba v den prohlídky dítě omluvit ze školy nebo se uvolnit z práce. V horizontu týdnů až měsíců po léčbě bude Vašemu dítěti odstraněn katetr. Do té doby jsou nutné pravidelné proplachy na naší ambulanci nebo v místě bydliště.

 

Jak to bude s očkováním?

V odstupu několika měsíců po léčbě čeká pacienta kontrola v Očkovacím centru FN Motol a případné přeočkování. V průběhu onkologické léčby může dojít k oslabení imunity a některá očkování je potřeba zopakovat. Malé děti nebyly v průběhu léčby očkovány podle povinného očkovacího kalendáře, proto je vakcinaci nutné zajistit v rámci dispenzární péče. Povinné očkování je zpravidla podmínkou k přijetí do kolektivních zařízení.

 

Kdy se dítě vrátí do školy?

Návrat do školy je zpravidla pozvolný, neboť zapojení do plné školní docházky může být pro děti krátce po ukončení léčby vyčerpávající. Proto doporučujeme v prvním pololetí po léčbě i nadále individuální studijní plán. Děti školou povinné chodí do třídy zpravidla na pár hodin týdně a postupně se zapojují do plné docházky.

 

Může moje dítě sportovat?

Do vynětí katetru doporučujeme omezit ve škole tělesnou výchovu a především míčové hry.

 

Co když bude mít moje dítě nový zdravotní problém?

Případné zdravotní obtíže budete řešit s praktickým pediatrem svého dítěte, se kterým zůstáváme dlouhodobě v kontaktu. Běžné dětské infekce nebo úrazy patří do péče lékařů v místě bydliště. Jakoukoliv další odchylku zdravotního stavu budete konzultovat s naším pracovištěm. V rámci dispenzární péče budeme Vaše dítě vídat několikrát do roka po léčbě a jeho případné zdravotní problémy s Vámi budeme řešit. Sledování v naší ambulanci po ukončení onkologické léčby je důležité nejen k posouzení správného růstu a prospívání pacienta, ale také k odhalení případné recidivy onkologického onemocnění.

 

Kdy bude všechno jako dřív?

Řada našich pacientů a jejich rodin po léčbě zjistí, že život je jiný než dříve. Zkušenost s onkologickým onemocněním přinese rodinám nové poznání, které si nedovedou rodiče zdravého dítěte představit. K běžnému dennímu režimu se ale pacient dříve či později vrátí, začne chodit do školy a do zájmových kroužků, vrátí se ke svým koníčkům a jeho život bude „normální“ a plnohodnotný.