Pozdní následky

Prognóza dětských pacientů s nádorovým onemocněním se v posledních dekádách celosvětově výrazně zlepšila. Na našem pracovišti dosahuje úspěšnost léčby přes 80% u pacientů se zhoubným nádorem nebo leukémií. Obdobný výsledek uvádějí centra pro léčbu dětských malignit ve vyspělých evropských zemích. Díky zlepšující se prognóze stoupá počet přeživších, u nichž se mohou v dospělosti objevit pozdní následky protinádorové léčby.

 

Co jsou pozdní následky?

Pozdní následky jsou nejrůznější zdravotní komplikace, které mohou vzniknout vlivem onkologické léčby, a to v dlouhodobém časovém horizontu roků až dekád po léčbě. Pozdní následky se mohou objevit nejen po chemoterapii, nýbrž i po ozařování či operaci provedené v rámci onkologické léčby. Následky po léčbě mohou postihovat více tkání a orgánů.

 

Bude mít naše dítě pozdní následky léčby?

Vznik a rozvoj pozdních následků závisí na věku pacienta, typu malignity, lokalizaci zhoubného nádoru a na klinickém stádiu onemocnění. Podstatnou roli v problematice pozdních následků hraje i způsob onkologické léčby, rozsah ozařování, druhy cytostatik, jejich dávkování a délka podávání chemoterapie, ale také individuální citlivost každého jedince. Pozdní následky se mohou rozvinout z akutních zdravotních komplikací během léčby, obvykle vznikají v delším časovém odstupu jako projev pozdní toxicity onkologické terapie.

 

Jaké konkrétní zdravotní komplikace mohou pozdní následky představovat?

Pacienti mohou trpět kombinací pozdních následků – typicky dochází k poruše orgánů, na které měla onkologická léčba toxický vliv (porucha sluchu, snížení srdečních funkcí a fyzické výkonnosti, porucha dýchacích funkcí, porucha funkce ledvin, snížení plodnosti, ad.). Pacienti po úspěšně prodělané onkologické léčbě mohou mít zvýšené riziko rozvoje dalšího nádorového onemocnění, tzv. sekundární malignity. Pacient po léčbě zhoubného onemocnění v dětském věku by měl být celoživotně sledován.

 

V roce 2013 se naše klinika zapojila do evropského projektu PanCareLIFE, jehož cílem je zhodnotit individuální dispozici pro riziko vzniku pozdních následků. Výstupem této studie by mělo být získání dalších cenných informací pro ještě efektivnější sledování našich vyléčených pacientů, ale i nalezení eventuální možnosti, jak některým pozdním následkům v budoucnu předcházet.