Relaps, recidiva

I přes úspěšný průběh onkologické léčby může dojít k návratu onemocnění (tzv. relaps, recidiva). Dlouhodobé sledování a pravidelná vyšetření v rámci dispenzarizace slouží k včasnému odhalení případného návratu nemoci, který může nastat v horizontu měsíců až let po skončení léčby. Včasný záchyt relapsu zvyšuje šanci na opětovné vyléčení.

 

Bojím se relapsu, co mám dělat?

Schéma ambulantních kontrol v průběhu dispenzární péče je nastaveno tak, aby byl případný relaps onemocnění diagnostikován v co nejčasnějším stádiu. Největší riziko relapsu hrozí v prvních letech po léčbě, proto jsou v tomto období kontroly relativně časté. Při podezření na návrat onemocnění neváhejte kontaktovat naše pracoviště i v mezidobí, a to buď přímo, nebo skrze praktického pediatra svého dítěte, se kterým zůstáváme v dlouhodobém kontaktu.

 

Podezření na relaps – co bude dál?

Pokud vysloví lékař podezření na návrat onemocnění na základě výsledků ambulantní kontroly, čeká Vaše dítě podrobnější vyšetření. U pacientů léčených pro solidní nádor zpravidla doplňujeme další zobrazovací vyšetření a podle výsledků může lékař indikovat i biopsii. U dětí po léčbě leukémie doplňujeme aspiraci kostní dřeně, pokud tato není součástí běžné kontroly

 

Nemoc je zpátky, co teď?

Pro všechna onemocnění léčené na našem pracovišti existují standardní léčebné postupy v případě relapsu. V závislosti na původní diagnóze bude Vaše dítě léčeno příslušnou protinádorovou léčbou, u dětí s relapsem leukémie není výjimkou ani transplantace kostní dřeně.

 

Vyléčí se moje dítě znovu?

Šance na vyléčení je v případě relapsu onemocnění nižší než při prvotní diagnóze. Úspěšnost léčby relapsu závisí na původní diagnóze, jejím rozsahu, věku dítěte a řadě dalších parametrů. V každém případě je zahájení léčby relapsu na místě.

 

Druhý a další relaps – máme ještě šanci?

Opětovné návraty nemoci prokazují, že onemocnění není dlouhodobě pod kontrolou a že protinádorová léčba selhává. V některých případech může být nemoc léčebně neovlivnitelná. V takových chvílích hovoříme s pacienty a jejich rodinami o pokračování péče formou paliativní léčby.