Sledování

Po ukončení léčby je nutné pacienta dlouhodobě sledovat. Budeme kontrolovat jeho celkový stav a funkci jednotlivých orgánů. Pacient bude zván na pravidelné kontroly do naší ambulance. V prvních měsících po skončení léčby častěji, následně jednou za půl roku až rok.

Co je ukončení onkologické léčby?

Termín ukončení protinádorové léčby se liší podle diagnózy a rozsahu onemocnění dítěte. V některých případech se jedná o termín operace, při které bylo onemocnění odstraněno a další terapie není nutná. U jiných dětí rozumíme ukončením léčby termín poslední frakce ozařování nebo poslední den podání chemoterapie.

 

Co je celkové přešetření po léčbě?

Celkovým přešetřením nazýváme sérii vyšetření, které následují po ukončení léčby, obvykle v intervalu 4-6 týdnů. Jednotlivá vyšetření jsou odvislá od základní diagnózy a původního rozsahu onemocnění. Jedná se zpravidla o zobrazovací vyšetření (RTG, MR, CT, UZ), vyšetření krve a kostní dřeně. Celkovým přešetřením zjišťujeme, zda je pacient bez známek onkologického onemocnění čili v tzv. kompletní remisi (CR). Pokud je léčba ukončena a pacient má přesto známky onemocnění (např. při zobrazovacích vyšetřeních), hovoříme tzv. parciální remisi (PR).

 

Co je to dispenzarizace?

Po ukončení onkologické léčby následuje dlouhodobé sledování, tzv. dispenzarizace. Dispenzární péče probíhá na příslušné ambulanci naší kliniky. V prvním roce po skončení léčby jsou ambulantní kontroly časté, poté se intervaly jednotlivých prohlídek prodlužují. Součástí dispenzární péče je sledování růstu a prospívání pacienta, krevní testy a řada dalších vyšetření, o kterých budete vždy s předstihem informováni. U většiny pacientů probíhá sledování ambulantně. U malých dětí jsou někdy nutná vyšetření v celkové anestezii při krátké hospitalizaci.

 

Jak často probíhají kontroly po ukončení onkologické léčby?

Sledovací schéma se liší podle základní diagnózy. V prvním roce bude zván pacient po ukončení léčby do naší ambulance relativně často, obvykle á 6-8 týdnů, resp. á 3 měsíce. Po roce sledování se intervaly sledování prodlužují, ambulanci budete navštěvovat á 4-6 měsíců, později jednou za půl roku až rok.

 

Kdy nám odstraní katetr?

Odstranění centrálního žilního katetru / portu proběhne v časovém odstupu po ukončení onkologické léčby a po celkovém přešetření. Katetr obvykle odstraňujeme za 4-6 týdnů po ukončení terapie. Port ponecháváme pacientům zpravidla 4-6 měsíců po léčbě. U transplantovaných pacientů zpravidla necháváme katetr ještě 4-6 měsíců po transplantaci, u malých dětí i déle.

 

Kdy sledování skončí?

Na naší klinice sledujeme pacienty i několik desítek let po léčbě, pacienty po transplantaci kostní dřeně celoživotně. V dlouhodobém horizontu jsou ambulantní kontroly jednou za rok, resp. za dva roky. Dlouhodobá dispenzarizace umožňuje sledovat i případné pozdní následky léčby. Dlouhodobá dispenzarizace může pomoci včasně odhalit recidivu onemocnění nebo vznik druhotného onkologického onemocnění, ke kterému může u některých pacientů docházet.