Léčba a její komplikace

Onkologická léčba je mezioborový proces, který zahrnuje spolupráci řady lékařů a zdravotníků s cílem vyléčit dítě se zhoubným onemocněním.

Léčba trvá v průměru 1 rok. Podle typu onemocnění, jeho stádia a dalších ukazatelů je pacient zařazen do příslušného léčebného schématu (plán léčby, terapeutický plán).

V následujícím textu Vás seznámíme s hlavními metodami protinádorové léčby a s komplikacemi, které mohou léčbu doprovázet.

  • Podávání léků s protinádorovým účinkem se nazývá chemoterapie.
  • Usmrcení nádorových buněk formou záření na oblast nádoru představuje ozařování.
  • Převod krvetvorných buněk nejen u dětí s vysoce rizikovou leukémií je tzv. transplantace.
  • Nedílnou součástí protinádorové léčby je léčba komplikací neboli podpůrná léčba.

Mezi postupy protinádorové léčby patří samozřejmě též operace nádoru, která je v některých případech jediným a plně dostačujícím léčebným postupem.

  • Péče aktivně zaměřená na kvalitu života pacienta, neboť onemocnění pokročilo do stádia, kdy není v našich možnostech jej vyléčit, se nazývá paliativní léčba.