Pobyt v nemocnici

Nedílnou součástí onkologické léčby v dětském věku je pobyt v nemocnici (hospitalizace). Hospitalizujeme nově příchozí pacienty za účelem rychlého stanovení diagnózy a úvodního rozsahu onemocnění.

Většinu chemoterapeutických režimů podáváme na oddělení, ozařování v celkové anestezii u malých dětí taktéž vyžaduje hospitalizaci.

Pobyt v nemocnici je nutný také pro děti při rozvoji komplikací protinádorové terapie a akutním zhoršení klinického stavu (teploty, zvracení, nízký perorální příjem, bolesti apod.).

Jak bude pobyt na oddělení vypadat? Jak jej sobě i svému dítěti usnadnit?

  • Pacienti i jejich doprovod musí dodržovat důležitá režimová opatření. Jak hospitalizace dítěte probíhá a jaké jsou zásady pobytu na klinice?
  • V průběhu hospitalizace musí pacienti podstoupit řadu vyšetření a zákroků – jaké jsou nejčastější výkony?
  • Péče o nemocné dítě v průběhu hospitalizace plně zohledňuje práva pacienta.