Trepanobiopsie

Odběr vzorku kosti nebo kostní dřeně pomocí speciálního nástroje v podobě silné duté jehly. Odběr se provádí v místním umrtvení, zpravidla z lopaty kyčelní kosti. Jde o obdobu aspirace kostní dřeně, při trepanobiospii však lze získat větší vzorek, takže je možné provést vyšetření nejen cytologické (o jaké buňky se jedná), ale i histologické (vzájemný vztah buněk ve tkání) a to může být velmi důležité pro diagnózu.