Žilní katetry

Trvalý žilní přístup je u dětí léčených pro onkologické onemocnění v dnešní době samozřejmostí. Pacientovi se zavede do žíly hadička, kterou se léky s protinádorovým účinkem (tzv. cytostatika) dostávají přímo do krve. U onkologicky léčených dětí obvykle využíváme možnost dlouhodobého zavedení hadičky s větším průsvitem, kterou umístíme při krátkém kardiochirurgickém výkonu do velké žíly. Zajistíme tak trvalý žilní přístup pro dlouhodobou léčbu. Jedná se o tzv. centrální žilní katetr, který je pacientovi zaváděn nejčastěji do do povodí horní nebo dolní duté žíly kanylací žíly pod klíční kostí, na krku nebo v třísle.

Naše děti mají obvykle buď tzv. dlouhodobý centrální žilní katetr (katetr Hickmannova typu, slangově „centrál“) nebo komůrky v podkoží, tzv. porty.  

O CŽK je nutné vhodně pečovat – odběry i aplikace provádíme za přísně sterilních podmínek, katetr je nutné pravidelně proplachovat každých 5-7 dní, aby nedošlo k jeho neprůchodnosti.

Port je uložený v podkoží pacienta a proplach každých 6-8 týdnů je dostačující. Odběry i aplikace provádíme po „napíchnutí portu“, a to za přísně sterilních podmínek.

Centrální žilní katetr využíváme nejen k podávání cytostatické léčby, ale také ke kontrolním odběrům krve, které jsou při náročné onkologické léčbě velice časté. Manipulace s katetrem patří pouze do rukou zkušených sester a lékařů. Katetr se musí pravidelně proplachovat a veškerou manipulaci s ním provádíme za sterilních podmínek. Podobně jako přítomnost jakéhokoliv jiného cizorodého materiálu v těle má žilní katetr tendenci podléhat zánětu.

Infekce katetru (tzv. katetrová sepse) může být pro pacienta život ohrožujícím stavem. I přes dodržení všech hygienických opatření však nezřídka dochází k infekci katetru vlastními bakteriemi pacienta, jehož obranyschopnost je v důsledku protinádorové léčby značně oslabena. Hlavní léčbou katetrové sepse je zahájení nitrožilní léčby kombinací širokospektrých antibiotik a vyjmutí infikovaného katetru.

Centrální žilní katetr je nutno pravidelně proplachovat. V případě CŽK Hickmannova typu jsou proplachy nutné á 5-7 dní. Port (implantofix) proplachujeme v intervalu 6-8 týdnů. Proplachy katetru jsou vždy prováděny za přísně sterilních podmínek zkušenými sestřičkami.