Zásady pobytu na klinice

Zásady pobytu na klinice obsahují i některé doporučené postupy. Věřte prosím, že jejich smysl není v tom Vás či Vaše dítě omezovat, ale co nejvíce Vám a nemocným dětem pomoci.

Následující informace slouží jako stručný přehled.

K získání podrobnějších informací o provozu kliniku a režimu Vašeho dítěte v onkologické léčbě je Vám k dispozici náš tým sestřiček a lékařů.

Nízkobakteriální strava

 • V průběhu léčby by se měl pacient vyvarovat stravě, která může obsahovat bakterie a plísně.
 • Naše děti nesmějí jíst mléčné výrobky s živou bakteriální kulturou (probiotické nápoje, jogurty s probiotickou kulturou). Vyvarovat by se měly také plísňovým sýrům a oříškům, které mohou obsahovat plísně. Vše o doporučeném stravovacím režimu se dočtete v přehledné tabulce.
 • Přísný stravovací režim musí dodržovat pacienti po transplantaci, podrobnosti najdete na portálu spolku Donor.

Květiny

 • Řezané květiny ani rostliny v květináči nejsou na našem oddělení povoleny. Důvodem je riziko přenosu bakterií a plísní na pacienta, jehož obranyschopnost je v průběhu akutní léčby výrazně oslabena.

Vybavení pokojů

 • Děti mají k dispozici na všech pokojích televize, videopřehrávač nebo DVD přehrávač. Videokazety a DVD filmy je možné zapůjčit u herního terapeuta.
 • Každé oddělení disponuje hernou a kuchyňkou.
 • Herny jsou vybaveny počítačem s připojením k internetu. Pro ležící pacienty jsou k dispozici notebooky, které lze zapůjčit u herního terapeuta. Wifi je dostupná na každém oddělení.

Kuchyňky

 • Přípravu nápojů a stravy dle potřeby dětí a rodičů zajišťuje servírka v době 7:00 - 19:00 hod.
 • Na každém oddělení je kuchyňka vybavená mikrovlnnou troubou a lednicí. Lednice je vyhrazena pro pacienty. Při propuštění je nutné si své potraviny vyklidit. Kuchyňky jsou vybaveny mikrovlnou troubou na ohřívání stravy.
 • Vaření z vlastních surovin je na oddělení zakázáno.
 • Z hygienických důvodů je vstup do kuchyňky rodičům zakázán.
 • S myčkou na nádobí smí zacházet pouze personál.
 • Všechna oddělení jsou vybavena téměř výhradně ze sponzorských darů a prostředků. Prosíme, chovejte se ke všemu vybavení šetrně, aby mohlo sloužit i dalším nemocným dětem.
 • Na pokojích, tak i ve společných prostorách oddělení je nutné dodržovat pořádek.
 • Jídlo v lednicích je nutné uchovávat v dózách se jménem pacienta.

Cennosti

 • Za Vaše cennosti, mobilní telefony či drahé hračky nemůžeme, bohužel, ručit, a proto si je raději na oddělení neberte! Náhrada za ztracené věci není možná.

Hygiena

 • Před vstupem na pokoj si vždy odezinfikujte ruce dezinfekcí z dávkovače, umístěným před každým pokojem. Totéž platí i při odchodu z pokoje. Tímto opatřením se snažíme zabránit nosokomiálním (nemocničním) nákazám, které ohrožují nemocí oslabené děti.

Třídění odpadu

 • Prosíme rodiče, aby dodržovali třídění odpadu, podle pokynů vyvěšených na každém oddělení.

Kouření

 • Kouření je v celém areálu nemocnice přísně zakázáno, kouřit lze jen na vyhrazených místech mimo budovu!

 

Režim návštěv

Pobyt rodiče doprovázejícího své hospitalizovaní dítě, jakož i návštěvy příbuzných a blízkých se řídí domácími řády s cílem minimalizovat kontakt pacienta s infekcí. Domácí řády jsou vyvěšeny na nástěnce na každém oddělení.

Návštěvy

 • Návštěvy jsou povoleny na odděleních po celý den (mimo dobu nočního klidu).
 • Oddělení naší kliniky jsou rizikovým prostředím pro těhotné ženy a děti do 10-ti let, které mají z epidemiologických důvodů na oddělení vstup zakázán.
 • O návštěvách na pokojích s izolací rozhoduje vždy ošetřující lékař dítěte.
 • Na transplantační jednotce kostní dřeně je třeba řídit se vnitřním řádem oddělení, se kterým budete seznámeni před přijetím.

Hygiena návštěv a doprovodu

 • Před vstupem na pokoj si vždy odezinfikujte ruce dezinfekcí z dávkovače, umístěným před každým pokojem. Totéž platí i při odchodu z pokoje. Tímto opatřením se snažíme zabránit nozokomiálním (nemocničním) nákazám, které ohrožují nemocí oslabené děti.

Parkování v areálu nemocnice

 • V areálu nemocnice je možné parkování za poplatek.
 • Pokud je dítěti vystavena ZTP/P karta, je možné využít parkovacích míst pro invalidy.
 • U dlouhodobě hospitalizovaných mimopražských dětí s doprovodem lze zažádat o bezplatné parkování v krytém parkingu nemocnice. Žádost dostanete na vyžádání u staničních sester. Parkovacích míst je však omezený počet a ne vždy lze vyhovět všem žadatelům.

Třídění odpadu

 • Prosíme rodiče a návštěvy, aby dodržovali třídění odpadu, podle pokynů vyvěšených na každém oddělení.

Kouření je v celém areálu nemocnice přísně zakázáno, kouřit lze jen na vyhrazených místech mimo budovu!

 

Pobyt doprovodu

Pobyt doprovázejícího člena rodiny (doprovod)

Rodič nebo jiný rodinný příslušník dětského pacienta mají možnost být přijatí (hospitalizovaní) spolu s léčeným dítětem.

Úhrada

 • Rodiče mají nárok na úhradu nákladů spojených s pobytem jednoho člena rodiny s dítětem při hospitalizaci v nemocnici ze zdravotního pojištění a vystavení pracovní neschopnosti u dětí do 6 ti let věku.
 • U dětí nad 6 let věku může ošetřující lékař dítěte zažádat o úhradu téhož revizního lékaře pojišťovny, u které je Vaše dítě pojištěno, v závislosti na délce pobytu v nemocnici, stavu a diagnóze dítěte.

Parkování v areálu

 • U dlouhodobě hospitalizovaných mimopražských dětí s doprovodem lze zažádat o bezplatné parkování v krytém parkingu v areálu nemocnice. Žádost dostanete na vyžádání u staničních sester. Parkovacích míst je však omezený počet a ne vždy lze vyhovět všem žadatelům.

Stravování

 • Stravování pro doprovod je zajištěno v závodní jídelně na stravenky, které obdržíte na jednotlivých odděleních u staniční sestry.

Ubytování

Ubytování pro rodiče hospitalizovaných dětí je zajištěno. Doprovázející rodič může využít několik ubytovacích zařízení - bližší informace poskytnou staniční sestry na jednotlivých odděleních.