Doporučení nosit ochranu dýchacích cest ve FN Motol

Máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost) nebo jste byli v kontaktu s osobou s onemocněním covid-19 v posledních 14dnech, prosíme, používejte v prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor.

Buďte ohleduplní k ostatním pacientům a zaměstnancům FN Motol.

Děkujeme.


Apelace k nošení respirátoru na vybraných klinikách a odděleních

Na základě monitorování aktuálního počtu jednotlivých případů covid-19 ve FN Motol Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie především doporučuje nošení respirátorů FFP2 na níže uvedených klinikách a odděleních.

– Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
– LDN – Centrum následné péče
– Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol
– Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol pro návštěvy pacientů v dospělé části kliniky
– Oddělení urgentního příjmu dospělých
– Oddělení urgentního příjmu dětí

Skip to content