‼️ Důležité upozornění na klamavou reklamu‼️

‼️ Důležité upozornění na klamavou reklamu‼️
❗️ Fakultní nemocnice v Motole se důrazně distancuje od informací na webových stránkách https://megancs.com
❗️ Jedná se o zneužití fotografií a dobrého jména přednosty Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a děkana 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc. pro propagaci “přípravku pro léčbu inkontinence”
❗️ Fakultní nemocnice v Motole podnikne právní kroky.
Skip to content