“Hodné” bakterie léčí komplikované infekce střev

Před rokem a 4 měsíci vznikla ve Fakultní nemocnici v Motole první banka stolice v ČR, která slouží k její transplantaci.
Transplantace stolice je stará metoda, která byla popsána již v době staré Číny a používá se u pacientů, kteří trpí těžkými průjmy, opakujícími se infekcemi střev, které nereagují na antibiotickou léčbu.
Vzorky jsou v bance hluboce zmrazeny na -80°C a připraveny k okamžitému podání. Po endoskopickém podání přichází do několika hodin značná úleva a pacient přestává trpět průjmy a často i bolestmi břicha. Za dobu existence naší banky jsme léčebnou stolici aplikovali 74 pacientům a vždy s velkým efektem.

Více vám ve videu poví přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Radan Keil Ph.D..

Skip to content