Získali jsme 1. místo v kategorii „Kybernetická bezpečnost nemocnic“ pro rok 2023

HealthCare Institute o.p.s letos organizovala již 18. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice“ se zaměřením na strategii nemocnic. Na této konferenci se vyhlašují výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR“

V tomto roce jsme získali 1. místo v kategorii „Kybernetická bezpečnost nemocnic“.

předání ocenění HealthCare InstituteText z tiskové zprávy pro kategorii „Kybernetická bezpečnost nemocnic“:
HealthCare Institute o.p.s. ve spolupráci s Mastercard již podruhé hodnotili míru zabezpečení webových stránek nemocnic a zdravotních pojišťoven. Společnost Mastercard disponuje cenným nástrojem pro sledování a hodnocení rizik třetích stran a tím je portál RiskRecon.

Webové stránky nemocnic a zdravotních pojišťoven byly prostřednictvím portálu RiskRecon průběžně monitorovány, analyzovaly se bezpečnostní kritéria každého subjektu a zaznamenávalo dosažené skóre v oblasti kybernetické bezpečnosti. Po dokončení měření byl vypočten průměr naměřených hodnot a dle těchto průměrů byl sestaven aktuální žebříček.

předání ocenění HealthCare InstituteSledované kategorie kritérií byly následující:

  • Software Patching
  • System Reputation
  • Application Security
  • Email Security
  • Web Encryption
  • DNS Security
  • Network Filtering
  • System Hosting
  • Breach Events

„RiskRecon je unikátní nástroj pro neinvazivní hodnocení kybernetických rizik pomocí měření kvality zabezpečení společnosti a jejího kompletního dodavatelského řetězce pouhým pohledem na její přítomnost na internetu. Tento inovativní přístup nahrazuje zastaralý časově náročný model hodnocení pomocí dotazníků a rozhovorů. Kybernetické riziko je všudypřítomné napříč odvětvími, nejinak je tomu ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru. V posledním období jsou pak na vzestupu kybernetické útoky cílící na zranitelnosti třetích stran v rámci digitálního dodavatelského řetězce. Mnohá rizika se dají snížit dodržováním základních pravidel kybernetické hygieny a jejich pravidelným hodnocením. Z dlouhodobé analýzy vyplývá, že společnosti, které v rámci hodnocení RiskRecon dosáhnou nejhoršího skóre „F“, jsou v porovnání s nejlepšími až ve čtyřikrát větším nebezpečí úspěšného kybernetického útoku a až čtyřicetkrát je u nich větší pravděpodobnost, že budou vydírány,“ dodává Lukáš Pokorný, ředitel produktů cyber & intelligence společnosti Mastercard pro střední Evropu.

Skip to content