Omezení návštěv ve FN Motol

informační leták v době zvýšeného výskytu chřipkyZ důvodu chřipkové epidemie jsou omezeny návštěvy ve Fakultní nemocnici v Motole a prosíme příchozí o dodržení následujících zásad:

  1. Pokud to epidemiologická situace příslušné kliniky dovolí, je možné, aby pacienta navštívila vždy pouze jedna osoba.
    U dětských pacientů, kdy je přítomen na oddělení doprovod, nejsou návštěvy dovoleny.
    V odůvodněných případech může výjimky udělit vedoucí lékař oddělení.
  2. Pacienta může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce s ochranou dýchacích cest (jednorázová vícevrstvá ústenka/respirátor FFP2).
  3. Před vstupem do nemocnice a na oddělení si vydezinfikujte ruce.
  4. Dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Aktuálně zcela uzavřené kliniky/oddělení pro návštěvy:

Děkujeme, že pomáháte chránit zdraví našich pacientů i zdravotníků.

Skip to content