Přestěhování lůžkových stanic Pneumologické kliniky 2.LF UK a FNM

2. lůžková stanice Pneumologické kliniky 2. LF UK a FNM je přeštěhována s pacienty do hlavní budovy dospělé části na snížené přízemí – uzel B. Na snížené přízemí – uzel C hlavní budovy dospělé části je přestěhována 3. lůžková stanice.

Ambulantní provoz na pavilonu 21 je zajištěn: pondělí – pátek 7:00 – 15:00.

Skip to content