Setkání na ministerstvu zdravotnictví

V uplynulých dnech proběhla na Ministerstvo zdravotnictví České republiky dvě setkání odborníků s novináři, kterých se účastnil náš přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
1️⃣ Hlavním tématem první schůzky bylo nadcházející léto a z něho plynoucí plány a výzvy v oblasti veřejného zdraví.
Představeno bylo hodnocení kvality koupacích vod, hlášení epidemických výskytů na letních táborech, doporučení pro bezpečné grilování a zdravotní doporučení a očkování před cestou do zahraničí.
„Každý cestovatel by měl před cestou zvážit, jestli je na cestu dostatečně vybaven i po zdravotní stránce, tedy patřičně proočkován, vybaven nezbytnými léčivy a v dobré zdravotní kondici. Varuji ale před potenciálně škodlivým preventivním užíváním léčiv, která nejsou nezbytná, jako jsou například antibiotika či protiprůjmové léky. Ty je třeba užívat až na základě potřeby,“ uvedl MUDr. Trojánek přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.
2️⃣ Druhá schůzka byla věnována již konkrétnímu doporučení a varování před rizikem nákazy spalničkami.
Spalničky jsou vysoce nakažlivé a vzhledem ke klesající proočkovaností dětí v ČR a vyprchání ochrany očkovaných dospělých, je třeba mít na paměti, že nákazu si mohou lidé přivézt ze zahraničí. V tuto chvíli je epidemiologická situace v oblasti spalniček v ČR klidná.
Nejlepší prevencí je očkování, které je vysoce efektivní nástroj minimalizace dopadů spalniček na zdraví.
“Dalším důležitým aspektem je ochrana zdravotnického sektoru. Chceme minimalizovat výskyt případů ve zdravotnických zařízeních, a tím chránit personál a pacienty. Doporučujeme také provedení vyšetření protilátek u vybraných zdravotnických pracovníků a jejich případné přeočkování,” doplnil MUDr. Trojánek přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Foto: MZČR

Skip to content