Volba prezidenta republiky 2023 – 2. kolo

Starosta Městské části Praha 5 v souladu s ust. § 34, odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3, zák. c. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonu (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:

1/ Volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod.
dne 28. ledna 2023 /sobota/   od 08.00 do 14.00 hod.

2/ Místem konaní voleb
Fakultní nemocnice v Motole
ZMĚNA UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
pro druhé kolo voleb byla vyhrazena místnost Prostoru ticha (modrá budova dospělé části nemocnice, vstupní hala v přízemí za informačními kancelářemi)

Volební místnost pro chodící pacienty bude otevřena
dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 15.00 do 17.00 hod.
dne 28. ledna 2023 /sobota/   od 10.00 do 12.00 hod.

Pro ležící pacienty – návštěva komise s přenosnou volební schránkou.

3/ Právo volit při volbě prezidenta republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhy den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a statní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

Neprokáže-li volič svou totožnost a statní občanství České republiky, nebude mu hlasovaní umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečné a umožní mu hlasovat.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

4/ V den voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

Oznámení o době a místě konání voleb – 2. kolo – FN Motol

Skip to content