Mladá věda

Vysoká odborná kvalifikace lékařů pracujících ve Fakultní nemocnici v Motole je nerozlučně spjata s výzkumnou činností, která na tomto terciárním, suprakonziliárním pracovišti dlouhodobě probíhá. Zapojení do lokálních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti základního i aplikovaného zdravotnického výzkumu udržuje znalosti a zkušenosti lékařského personálu na hranici současného světového poznání.

Z tohoto důvodu velká řada mladých lékařů pracujících ve Fakultní nemocnici v Motole současně se svou klinickou praxí dále pokračuje v postgraduálním akademickém vzdělávání, které je typicky zakončeno získáním titulu Ph.D..

Skip to content