Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poskytování spirituální péče

Spirituální péči nabízíme všem lidem – bez vyznání či jakéhokoliv vyznání.

Kde hledat nemocniční centrum spirituální péče?

 • V „Prostoru ticha“, který je umístěn v hlavní budově dospělé části Fakultní nemocnice v Motole (přízemí vstupní haly za informacemi). Je otevřen denně 24.00 hod.
  Na telefonním čísle 224 439 543 – možno zanechat i vzkaz na záznamníku (ozveme se zpět okamžitě, jak to bude možné).
  V urgentních případech možno volat kdykoliv na mobil: 739 244 352, 737 237 547 
 • E-mailem: duchovni@fnmotol.cz - duchovní
  deborah.kaminska@fnmotol.cz - koordinátorka 

Kdy možno kontaktovat členy centra spirituální péče?

Pravidelně ve všední dny; po předchozí dohodě i o víkendu. V urgentních případech kdykoliv.

S čím mohou pomoci?

 • Poskytují duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu FNM.
 • Zprostředkovávají na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.
 • Spoluzajišťují pořádání náboženských obřadů a modliteb v „Prostoru ticha“ i na jednotlivých odděleních.
 • Spoluorganizují  edukaci v oblasti duchovních potřeb a péče v nemocnici pro personál, dobrovolníky a veřejnost.


Komu nabízíme nemocniční spirituální péči?

 • Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
 • Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
 • Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
 • Pacientům, kteří ztrácejí  vlivem nemoci a utrpení smysl života.
 • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.
 • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
 • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.
 • Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
 • Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
 • Personálu, který potřebuje konzultovat závažná rozhodnutí s etickými důsledky.
 • Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
 • Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

Kdo poskytuje spirituální péči ve FN v Motole?

V současné době zde pracuje 7 interních nemocničních duchovních s teologickým vzděláním - celkem na 4,0 úvazku. 
Při své práci jsou vázáni mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních z roku 2006.

Etický kodex ke stažení:

Informace o poskytovatelích spirituální péče ve FN Motol:

 

Mgr. Simona Tesařová - nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od konce roku 2009.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK, Psychoterapeutický kurz pro kaplany, Semináře na téma „Vina a odpuštění“.

Praxe: Pastorační praxe při farářské službě na sborech ČCE, pastorační služba v psychiatrické léčebně v Bohnicích a v hospici (Staré Bohnice).

Od r. 2007 kaplanka Vězeňské služby České republiky Praha-Pankrác. Konzultuje i v němčině.

 

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D. - nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od května 2013.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta, Výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, Střední zdravotnická škola – fyzioterapie, Doktorandské studium na 1. LF UK obor Lékařská psychologie a psychopatologie.

Praxe: 4 roky koordinátorka duchovní péče a nemocniční duchovní ve FTN v Praze, 5 let psychoterapeutka v Psychiatrické klinice v Praze, 4 roky fyzioterapeutka. Konzultuje i v angličtině a francouzštině

 

Mgr. Štěpán Faber  -  nemocniční duchovní

Ve FN Motol pracuje od května 2013.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK;  studijní pobyt na téma „poskytování spirituální péče v nemocnici“, pastorační kurz pedagogické metodologie - Erfurt;  postgraduální studium advokátů manželského práva CIC;  

 Praxe: 21 let pastorační praxe v rámci farnosti - jáhen; pastorační praxe v oboru katechetiky; metodické vedení exercičního domu. Konzultuje i v němčině.

 

Mgr. Jakub Formánek Ph.D.   -  nemocniční duchovní

Ve FN Motol pracuje od března 2014.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK, magisterské studium z teologie a doktorské z filosofie,
studijní pobyty v USA a v Německu.

 Výcviky: Psychoterapeutický výcvik zaměřený na osobu - PCA ukončen 12/2014, výcvik koučování a základy NLP ukončen 2015, Relaxační hypnóza s Eriksonovským přístupem IH)  ukončen 3/2016.

Praxe: Osmlet poskytuje spirituální péči pacientům v Léčebném rehabilitačním středisku Chvaly, tři roky ji poskytoval v Nemocnici na Bulovce; ordinovaný diákon Církve bratrské, vyslán ERC a ČBK jako nemocniční kaplan. Konzultuje v angličtině, němčině a francouzštině.

 

Mgr. Petr Blecha - nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od dubna 2015.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK, Semináře - Krizová intervence, Trauma, Technika práce s člověkem v krizi (Remedium Praha). Aspekty práce s traumatem, Já a moje hranice a bezpečí, Kazuistický seminář (ČIB Praha). Sebezkušenostní terapeut. skupina PBSP (tři roky).

 Praxe: 25 let pastorační a spirituální doprovázení, poradenství - duchovní. Konzultuje v italštině a angličtině.

 

Mgr. Gabriela Junasová – nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od ledna 2018

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK – Bc. (Teologie křesťanských tradic), Katolická teologická fakulta UK - Mgr. (Teologické nauky). Erasmus LLP – Heythrop College, University of London. Evangelická teologická fakulta UK Praha – kvalifikační kurz speciální pastorace – Nemocniční kaplan (ukončení červen 2017).

Praxe: Dobrovolník v programu  Dobroduš – Diakonie ČCE, dále v PL Bohnice – hagioterapeutické skupiny, a NMSKB v Praze – paliativní oddělení, LDN a odlehčovací pobyty - Domov sv. Karla Boromejského v Řepích. Konzultuje i v angličtině.

 

Mgr. Lenka Payne - nemocniční duchovní

Vzdělání: Teologická fakulta UK, výcvik v Rogersovské psychoterapii, Kurz nemocničních kaplanů na Teologické fakultě UK

Praxe: Působí rovněž jako nemocniční kaplanka v nemocnici na Bulovce a v Hospici Štrasburk v Praze Bohnicích.

 

 

ThDr. Anna Lukešová

Ve FNM pracuje od roku 2010 - poskytuje duchovní podporu všem pacientům i jejich blízkým bez ohledu na jejich vyznání.

Vzdělání: Husitská teologická fakulta UK; dále studium ve Štrasburku a Montpellier na téma „Osobnost a praxe duchovního“. Studijní pobyt v British and Foreign Bible Society a v Nyonu: „Služba naslouchání, služba duchovních v nemocnici a Bohoslužba požehnání“.

 Praxe: 16 let farářka CČH – péče o nemocné a umírající v rámci farnosti; 3 roky poskytování duchovní podpory nemocným ve FTN v Praze a 6 měsíců péče o nemocné a umírající pacienty v hospici. Konzultuje i ve francouzštině a angličtině.

 

Duchovní Římskokatolické církve:

P. Mgr. Štěpán Faber  

Kontakt: mobil: 603 503 818, e-mail: faber.stepan@seznam.cz   
Zástup v případě potřeby: P. Mgr. Zdeněk Lohelius Klindera, Th.D., O. Praem. mobil: 602 390 845 


Duchovní pravoslavné církve:

Mgr. Vasyl Cherepko 

Ve FNM pracuje jako pomocný duchovní od ledna  2014 – poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným a zaměstnancům FNM, když o ni explicitně projeví zájem.

Vzdělání: Kyjivská duchovní akademie a seminař.
Puvodem z Ukrajiny ( Zakarpatska oblast), konzultuje  v češtině ,ruštině a ukrajinštině . Pověřen ke službě nemocničního duchovniho 3.3.2015  Úřadem metropolitni rady Pravoslavné církve v českých zemich.

Kontakt: m
obil: 608029335, e-mail: dvasilij1@gmail.com  
Zástup v případě potřeby: o. Bořislav Rudič, mobil:  775 523 299

 

Koordinátorkou spirituální péče ve FN v Motole je:

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D.

Kontakty: telefon 224 431 047,  mobil: 737 237 547, e-mail: deborah.kaminska@fnmotol.cz

Ve FNM jako kordinátorka pracuje od listopadu 2019.

Další informace najdete na odkazu Rozvíjení spirituální péče ve FNM

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY